Verloren en gevonden voorwerpen

Home > Inwoners > Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren en gevonden voorwerpen

 • Wat is het

  De gemeente is verantwoordelijk voor de opslag en registratie van verloren en gevonden voorwerpen. De gemeente publiceert gevonden voorwerpen op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u op de website www.verlorenofgevonden.nl het gevonden of verloren voorwerp melden.

  Is het voorwerp gestolen?

  Doe bij diefstal van het voorwerp aangifte bij de politie via www.politie.nl of bel 0900 88 44.

 • Hoe werkt het?

  Bewaartermijn van de gemeente

  De gemeente bewaart een gevonden voorwerp drie maanden als de waarde minder is dan 450 euro. Bij een hogere waarde van 450 euro bewaart de gemeente het voorwerp twaalf maanden.

  De gemeente mag gevonden voorwerpen verkopen, weggeven of vernietigen als de eigenaar zich niet binnen de geldende termijn meldt én de vinder het voorwerp na het verloop van de termijn niet opeist.

  Gevonden voorwerpen inleveren of zelf thuis bewaren

  Een gevonden voorwerp mag u thuis bewaren of bij de gemeente inleveren.
  Levert u een gevonden voorwerp in bij de gemeente en heeft dat voorwerp een waarde van minder dan 450 euro? Dan kunt u geen eigenaar meer van het voorwerp worden.

  Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  U kunt in de meeste gevallen na een jaar eigenaar worden van het voorwerp.

  • Bewaart u het voorwerp bij u thuis? Als de eigenaar van het voorwerp zich na twaalf maanden niet heeft gemeld, krijgt u een brief of e-mail van de gemeente. Dit is ook de bevestiging dat de vinder eigenaar van het voorwerp wordt.
  • Heeft u het voorwerp ingeleverd bij de gemeente? U kunt geen eigenaar worden van voorwerpen die minder waard zijn dan 450 euro. Bij gevonden voorwerpen met een waarde hoger dan 450 euro krijgt u van de gemeente een brief of e-mail als de eigenaar van het voorwerp zich na twaalf maanden niet heeft gemeld. U heeft daarna één maand de tijd om het voorwerp bij de gemeente op te eisen.
 • Wat moet u doen?

  Een verloren of gevonden voorwerp melden

  U kunt op drie manieren een gevonden of verloren voorwerp bij de gemeente melden:

  • Op internet via www.verlorenofgevonden.nl.
   Ga naar ‘Meld uw voorwerp’. U ontvangt een email met de bevestiging van de melding en het registratienummer.
  • Telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0515.
  • Aan de balie van het gemeenteloket tijdens de openingstijden.

  De gemeente neemt contact met u op als het voorwerp (mogelijk) is gevonden.

  Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevonden of kwijt?

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U meldt dit bij het gemeenteloket. Betreft het een Nederlands document dan wordt een verklaring van vermissing opgemaakt.
  • U kunt direct een nieuw document aanvragen.

  Buitenlands document of verblijfsvergunning kwijt?

  Verlies van deze documenten moeten bij de politie worden aangegeven. Met het proces-verbaal kunt u bij de autoriteiten van wie u het document hebt ontvangen een nieuw document aanvragen.

  Gevonden legitimatiebewijzen

  Gevonden paspoorten of ID-kaarten moet u altijd zo snel mogelijk inleveren bij het  gemeenteloket. Deze documenten blijven eigendom van de staat; u mag deze dus niet thuis bewaren.

  Een gevonden of verloren dier melden

  • Gevonden en verloren huisdieren meldt u aan bij Stichting AMIVEDI
  • Zwerfdierenopvang De Nomadenhof vangt levende huisdieren op
  • Een dood huisdier gevonden in Súdwest-Fryslân? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 05 15. De gemeente gebruikt een chipreader om de contactgegevens van de eigenaar van het dier te achterhalen. Voor dode dieren op de snelweg neemt u contact op met Rijkswaterstaat, telefoonnummer 0800 – 80 02
  • Grote dieren, zoals boerderijdieren en wild vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Inspectiedienst. Dit is een onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Algemene Inspectiedienst is bereikbaar op het telefoonnummer 038 - 42 13 00

  Verloren voorwerp weer teruggevonden?

  Stuur een email naar verlorenofgevonden@sudwestfryslan.nl om aan de gemeente door te geven dat het verloren voorwerp weer teruggevonden is. Graag ontvangen wij van u uw contactgegevens, een omschrijving van het voorwerp en het registratienummer, zodat wij de melding uit het systeem kunnen halen.

 • Tips