Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

 • Wat is het

  Privacy is een groot goed in Nederland. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. De gemeente verstrekt uw persoonlijke gegevens in elk geval nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

  Wilt u om persoonlijke redenen niet dat bepaalde instanties uw gegevens ontvangen, dan kunt u de gemeente verzoeken om een verstrekkingsbeperking (voorheen: 'geheimhouding’) bij uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) te laten plaatsen.

  Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens aanvragen

 • Hoe werkt het?

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Súdwest-Fryslân. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

  Uw persoonsgegevens worden door de gemeente bijgehouden in de basisregistratie personen. Uw gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs voor u te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

  U kunt uw gegevens bekijken op de website MijnOverheid. In de wet BRP en de gemeentelijke verordening / reglement BRP is vastgesteld wie welke gegevens mogen raadplegen, wie dat niet mogen en wie dat onder bepaalde voorwaarden mogen doen. De gemeente verstrekt uw persoonlijke gegevens in elk geval nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

  Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er landelijke afnemers en instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Voor landelijke afnemers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank is het niet mogelijk om verstrekkingsbeperking aan te vragen voor gegevensverstrekking.

 • Wat moet u doen?

  Hoe kunt u een verzoek verstrekkingsbeperking BRP doen?

  U kunt op een aantal manieren een verzoek indienen bij de gemeente waar u woont:

  • Schriftelijk met het formulier verstrekkingsbeperking persoonsgegevens;
  • Aan de balie met een geldig identiteitsbewijs;
  • Eenvoudig met uw DigiD via de website.

  Het gemeentebestuur is verplicht om dit verzoek binnen vier weken in te willigen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan niet om een motivatie worden verzocht.

  Vragen?

  Voor verdere informatie kunt u terecht bij team Burgerzaken aan de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek of via het algemene telefoonnummer 14 0515 (zonder kengetal).

 • Formulieren

  Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten