Vraag en antwoord - Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ

Home > Inwoners > Vraag en antwoord - Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ

Vraag en antwoord - Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ

 • Wat is het

  Veel gestelde vragen en antwoorden over de aanslag Gemeentelijke belastingen en WOZ

  Ik heb mijn aanslag nog niet ontvangen

  Controleer of uw aanslag misschien digitaal naar u is opgestuurd. In uw digitale postvak op www.mijnoverheid.nl kunt u uw aanslag bekijken. Om in te loggen heeft u wel uw DigiD nodig.

  Kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

  Inwoners met een laag inkomen en zonder vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk bij Kwijtschelding.

  Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat moet ik doen?

  U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14 0515.

  Waar vind ik het taxatieverslag?

  U vindt het taxatieverslag via Taxatieverslag WOZ. U moet inloggen met het aanslagnummer en het bedrag.

  WOZ-waarde opvragen

  U kunt in de WOZ-viewer de WOZ-waarde van elke woning in Súdwest-Fryslân opvragen en vergelijken met die van een andere woning in de gemeente.

  Ik ben het niet eens met de taxatie. Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente een gratis (inpandige) taxatie aanvragen via telefoonnummer 14 0515.

  Hoe wordt het tarief Afvalstoffenheffing bepaald?

  De hoogte van het tarief is afhankelijk van het aantal personen dat op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen op 1 januari 2018. Bij wijzigingen in de gezinssamenstelling na 1 januari blijft het tarief van de afvalstoffenheffing hetzelfde.
  Stel, u woonde op 1 januari alleen en gaat op 15 februari samenwonen. Dan verandert uw tarief niet en betaalt u het hele jaar voor een 1-persoonshuishouden.

  Wie krijgt de aanslag OZB in geval van meerdere eigenaren?

  De aanslag kan maar naar één eigenaar worden gezonden. Bij sommige woningen is het eigendom verdeeld over meerdere eigenaren. In dat geval kiest de gemeente volgens het vastgestelde beleid (volgorde in Kadaster is bepalend).

  Hoe wordt de WOZ-waarde voor een woning in aanbouw bepaald?

  De taxateur kijkt naar de grondwaarde en hoe ver de woning klaar was aan het begin van het belastingjaar (1 januari 2018). De taxateur berekent de WOZ-waarde met een percentage (naar wat op dat moment klaar was) van de totale bouwkosten en telt daar dan nog de grondwaarde bij op.

  Voorbeeld: een stuk grond is € 200.000 waard en er wordt voor € 100.000 (bouwkosten) een woning op gebouwd. Op 1 januari 2018 was de woning voor 20% gereed. De WOZ-waarde voor deze woning in aanbouw wordt als volgt bepaald: grond € 200.000 + 20% van de bouwkosten € 20.000 = WOZ-waarde € 220.000

  Wat zijn zakelijke lasten?

  Zakelijke lasten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van de woning. In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn dit de OZB en rioolheffing.  De peildatum is 1 januari. Dit betekent dat de situatie op 1 januari bepalend is voor het hele jaar.  Dus ook bij wijzigingen in eigendom (bijvoorbeeld verkoop) blijven de zakelijke lasten hetzelfde.

  Ik heb mijn woning verkocht. Wie betaalt de aanslag gemeentelijke belastingen?

  Als u op 1 januari eigenaar van de woning was, dan moet u de aanslag betalen. De notaris berekent de eigenarenbelastingen bij de verkoop door aan de nieuwe eigenaar. U krijgt dus van de nieuwe eigenaar een deel van de belastingen terug.

  Vrijstelling voor waterverdedigingswerken; hoe zit dat?

  Meer informatie over de vrijstelling voor waterverdedigingswerken vindt u bij WOZ-waarde onder het kopje “Hoe werkt het?”