Waarom betaalt u belastingen?

Home > Inwoners > Waarom betaalt u belastingen?

Waarom betaalt u belastingen?

 • Wat is het

  U maakt dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool of de openbare verlichting. Al deze voorzieningen en producten kosten geld.
  Voor het betalen van de gemeentelijke voorzieningen ontvangt de gemeente voor het grootste gedeelte geld van het Rijk. Helaas kan de gemeente daarmee niet alle voorzieningen en projecten betalen.
  Daarom int de gemeente belastingen bij inwoners en ondernemers in Súdwest-Fryslân. Zo leveren we allemaal een bijdrage aan het betalen en onderhouden van de gemeentelijke voorzieningen.

 • Hoe werkt het?

  Wat doet de gemeente met de opbrengst van de belastingen?

  Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn zogenaamde 'bestemmingsbelastingen'. Dit betekent dat de gemeente de inkomsten van deze belastingen alleen mag besteden aan een bepaalde bestemming. De inkomsten van de afvalstoffenheffing besteedt de gemeente aan het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. De rioolheffing vangt de kosten op van het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering.

  Met de opbrengst van de onroerendezaakbelasting en de forensenbelasting betaalt de gemeente onder andere voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, openbare verlichting en openbaar groen.

  Wie bepaalt hoeveel belasting de gemeente mag vragen?

  De Rijksoverheid bepaalt in wetten welke mogelijkheden er zijn voor gemeenten om belastingen te heffen. In de belastingverordening legt de gemeenteraad vast hoe en welke belastingen de gemeente heft. In de verordening staan ook de belastingtarieven en de juridische voorschriften.

 • Wat moet u doen?

  De meeste mensen ontvangen eind februari van de gemeente een aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde en de voor u berekende belastingen. U kunt de gemeentelijke belastingen in één,  twee of acht termijnen (via een automatische incasso) betalen.

  Klopt er iets niet of heeft u vragen? Laat het ons dan weten. Neem contact met ons op.