Webarchieven

Home > Inwoners > Webarchieven

Webarchieven

  • Wat is het

    U kunt via archiefweb.eu alles terugvinden wat ooit op onze website heeft gestaan.

    De 'oude' websites van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn daar ook nog te bekijken.

    De verordeningen van de oude gemeenten zijn ook via achiefweb en/of op www.overheid.nl na te lezen.