Weekmarkten en ambulante handel

Home > Inwoners > Weekmarkten en ambulante handel

Weekmarkten en ambulante handel

 • Wat is het

  Weekmarkt Bolsward

  • elke donderdag van 9:00 tot 13:00 uur
  • locatie: Appelmarkt en het Marktplein

  Weekmarkt Sneek

  • elke dinsdag van 9.00 - 13.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur
  • locatie: Grootzand

  Weekmarkt Workum

  • elke donderdag van 8.00 - 14.00 uur
  • locatie: Stedspôle

  Weekmarkt IJlst

  • elke zaterdag van 8.00 - 13.00 uur
  • locatie: Frisiaplein

  Weekmarkt Makkum

  • Elke woensdag van 08.00 uur tot 12.30 uur
  • Locatie: Lieuwkemastraat
 • Hoe werkt het?

  Markthandel valt onder de ambulante handel. Er zijn geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Voor de vaste markten hebt u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig.

 • Wat moet u doen?

  Belangstelling voor een plaats op een weekmarkt? Het is verstandig om dan eerst even contact op te nemen met onze marktmeester via markt@sudwestfryslan.nl of via het telefoonnummer 06-21941095. U kunt op de dag van de weekmarkt vanaf 07.00 uur ook meelopen met de marktmeester  om te zien of en welke mogelijkheden er voor u zijn op de markt. Toewijzing van een plaats is afhankelijk van de ruimte en de branche.

  Voor een aanvraag heeft u nodig:

  • Uw registratienummer bij de Kamer van Koophandel
  • Polisnummer W.A. Marktverzekering
  • Uw DigiD inloggegevens

  Standplaats weekmarkt aanvragen

 • Wat kost het?

  De legeskosten voor het verkrijgen van een marktvergunning is vanaf 1 januari 2016 vastgesteld op €100,-. U vraagt dit éénmalig aan en heeft dan een standplaats voor onbepaalde tijd. De kosten voor de standplaats (aantal m3)  en stroomverbruik kunt u vinden in onze Verordening Marktgelden. Houd er rekening mee dat het marktgeld jaarlijks wordt geïndexeerd.

  Het betalen van het marktgeld en (indien van toepassing) stroomverbruik, gaat met een abonnement. U kunt dit betalen per kwartaal of per jaar.

  Zegt u tijdens dit kwartaal of jaar uw standplaatsvergunning op dan krijgt u een deel van het door u betaalde marktgeld terug. Dit geldt alleen wanneer u uw standplaats vooraf heeft opgezegd, teruggave achteraf is niet mogelijk. 

 • Formulieren

  Standplaats weekmarkt aanvragen

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.