Onderzoek gezondheid jongeren

Home > Inwoners > Onderzoek gezondheid jongeren

Onderzoek gezondheid jongeren

We willen meer te weten komen over de gezondheid van jongeren en alles wat hierbij een rol kan spelen. Daarom voeren wij in november een onderzoek uit onder jongeren van 15 en 16 jaar. Het onderzoek wordt gehouden in klas 4 van het voortgezet onderwijs. De volgende scholen doen mee aan het onderzoek:

  • RSG Magister Alvinus Sneek
  • Nordwin College Sneek
  • Marne College Bolsward
  • CSG Bogerman locatie Hemdijk 2 Sneek
  • CSG Bogerman locatie Hemdijk 47 Sneek
  • CSG Bogerman locatie Koudum

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school wordt een vragenlijst via internet ingevuld. Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem.

Gemeente Súdwest-Fryslân is één van de zes Nederlandse koplopergemeenten die het preventief alcohol en middelenbeleid voor jongeren wil verbeteren aan de hand van het IJslands model. We onderzoeken welke elementen uit het IJslands model ook hier kunnen worden toegepast. Het Trimbosinstituut en het Nederlandse jeugdinstituut begeleiden dit traject. De IJslandse aanpak is een preventiemodel dat in meerdere landen heeft geleid tot een betere gezondheid onder jongeren.

Bekijk het filmpje van Nieuwsuur.

Waarover gaat het onderzoek?

In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar:

  • de leefgewoonten;
  • invulling van de vrije tijd;
  • het welzijn;
  • de omgeving.

Wat doen wij met de uitkomsten?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om activiteiten te organiseren die de gezondheid en leefgewoonten onder jongeren verbeteren. Met de uitkomsten kunnen we plannen maken die passen bij wat jongeren zelf belangrijk vinden. Deze plannen maken we samen met de ouders, school, jongeren, verenigingen en organisaties in de wijk.

Deelname is vrijwillig

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren mee doen. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Wilt u niet dat uw kind meedoet aan dit onderzoek? Dan kunt u dit aangeven via CoolSWF@ggdfryslan.nl (vermeld in de mail het volgende: naam van uw kind, school, klas).

Heeft u een vraag? 

Heeft u een vraag over dit onderzoek? Dan kunt u die vraag stellen via CoolSWF@ggdfryslan.nl.

Veel gestelde vragen

Waarom wordt dit onderzoek gehouden?

Gemeente Súdwest-Fryslân wil de gezondheid van haar inwoners beschermen en bevorderen. We hebben afgesproken dat we in de komende jaren stevig willen inzetten op het zo veel mogelijk voorkomen van problemen. We proberen er voor te zorgen dat kleine problemen klein blijven en niet leiden tot grote(re) problemen.

Wat gaat de gemeente met de informatie doen?

Met dit onderzoek wordt gekeken hoe goed het gaat met de jongeren in SWF. De gemeente Súdwest-Fryslân wil meer te weten komen over de gezondheid en leefstijl van jongeren. Deze informatie gebruikt de gemeente om acties in gang te zetten die er voor zorgen dat zo veel mogelijk problemen worden voorkomen. We proberen er ook voor te zorgen dat kleine problemen klein blijven en niet leiden tot grote(re) problemen.

Waarom vragen jullie mijn kind om mee te doen?

Alle leerlingen van klas 4, voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om mee te doen. Jongeren onder de 16 jaar moeten toestemming vragen aan hun ouders door hen de brief te laten lezen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren de vragenlijst invullen. Zo kunnen wij een juist beeld van de gezondheid van de jongeren in Súdwest-Fryslân krijgen.

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja, we behandelen alle gegevens zeer vertrouwelijk. De jongeren vullen via een algemene link de online vragenlijst in. Er hoeft geen naam en adres bij de vragenlijst ingevuld te worden.  Niemand kan dus te weten komen welke antwoorden zijn gegeven. Het databestand is niet gekoppeld aan een naam. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. De gegevens worden alleen gebruikt om de gezondheidssituatie van de jeugd in de leeftijd van 15 jaar  en 16 jaar te bepalen. Over individuele jongeren leveren wij geen informatie. De rapportage bevat geen informatie die herleidbaar is naar een persoon.

Mijn kind heeft bij de schoolarts al vragen beantwoord, waarom nu nog een vragenlijst?

Het bezoek aan de schoolarts/schoolverpleegkundige heeft als doel de ontwikkeling van de gezondheid van jongeren te volgen en deze te bespreken met de jongeren. De vragenlijst die daarvoor is ingevuld, is bedoeld als voorbereiding op het gesprek met de schoolarts/schoolverpleegkundige. Bij het onderzoek CoolSWF gaat het niet om de jongere als individu, maar om informatie over de groep jongeren van 15 en 16 jaar. De informatie gebruikt de gemeente voor beleid en activiteiten om de gezondheid van jongeren te verbeteren. De gegevens zijn niet herleidbaar naar een individuele jongere. De gegevens komen niet in een dossier terecht.

Kan mijn kind de vragenlijst ook op papier invullen?

Nee, dat kan niet. De vragenlijst kan alleen via internet worden ingevuld.  

Is het wel anoniem als mijn kind zijn/haar postcode invult?

Bij de postcode hoef je alleen de 4 cijfers in te vullen. De postcodecijfers worden gebruikt om de gegevens per gemeente te kunnen samenvoegen. Dit maakt het mogelijk om een rapportage te maken over de gemeente of een gebied in de gemeente. De postcode is niet gekoppeld aan een naam. We kunnen aan de hand van de postcode dus niet zien van wie de onderzoeksgegevens zijn.

Mijn kind is gezond, heeft meedoen wel zin?

Jazeker! Ook dat willen we graag horen. We willen namelijk zowel informatie krijgen van gezonde jongeren als van jongeren die gezondheidsklachten hebben. Hierdoor kunnen we goed in beeld krijgen hoe het staat met de gezondheid van jongeren in Súdwest- Fryslân.

Mijn kind heeft na het invullen van de vragenlijst behoefte aan een gesprek, kan dat?

Als uw kind na het invullen van de vragenlijst vragen heeft over het onderzoek of over zichzelf, kan hij/zij altijd terecht bij GGD Fryslân. Hij/zij kan contact opnemen met de verpleegkundige van zijn/haar school. Uw kind heeft een visitekaartje gekregen met spreekuurtijden en de contactgegevens om te kunnen bellen, appen of mailen. Ook kan hij/zij chatten via www.jouwggd.nl.

Mijn kind heeft na het invullen van de vragenlijst behoefte om meer te lezen over een bepaald onderwerp. Waar kan hij/zij terecht?

Op www.jouwggd.nl kan uw kind informatie over allerlei onderwerpen vinden.

Krijg ik of mijn kind ook bericht over de uitkomsten?

De resultaten worden per school teruggekoppeld en besproken. Bij het onderzoek CoolSWF gaat het niet om de jongere als individu, maar om informatie over de groep jongeren van 15 en 16 jaar. De informatie gebruikt de gemeente voor beleid en activiteiten om de gezondheid van jongeren te verbeteren. De gegevens zijn niet herleidbaar naar een individuele jongere. De gegevens komen niet in een dossier terecht