Referendum 21 maart 2018

Home > Inwoners > Referendum 21 maart 2018

Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum. Op deze dag vinden er in Nederland ook de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit geldt niet voor Súdwest-Fryslân. Hier waren de gemeenteraadsverkiezingen eerder in verband met de herindeling van Littenseradiel. 

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen.

Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waar gaat dat nu precies over?

Waar gaat deze nieuwe wet over? Wat zijn de verschillen met de wet die nu geldt? Antwoorden op deze vragen en meer informatie over de nieuwe wet kunt u vinden op de website www.referendum-commissie.nl.