Regels begraafplaatsen

Home > Inwoners > Regels begraafplaatsen

Regels begraafplaatsen

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 13 begraafplaatsen in eigendom. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer.

Regels gemeentelijke begraafplaatsen

Regels zijn per begraafplaats zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het aantal te begraven overledenen per graf, het aantal te plaatsen asbussen in een urnennis of graf en de afmetingen van de graven. Ook zijn de bijzonderheden van elke individuele begraafplaats (gebruiken, aanwezigheid van bijvoorbeeld monumentale grafzerken of oorlogsgraven, afspraken over onderhoud van particuliere graven) meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van iedere begraafplaats. Meer informatie over 'Nadere regels die horen bij de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen'.

Tarieven begraven

Tarieven grafrechten 2018

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515.

Documenten