Samen krachtig verder!

Home > Inwoners > Samen krachtig verder!

Samen krachtig verder!

Wat is de kracht in uw gebied? Wat kunnen we met z’n allen beter organiseren? Wat betekent goed leven voor u? Inwoners, vrijwilligers en professionele hulpverleners gingen in april hierover in gesprek tijdens een reeks inspiratieontmoetingen onder de naam Samen krachtig verder.

De gemeente organiseerde samen met Timpaan, de GGD, het WMO-platform en de cliëntenraden voor het tweede jaar op rij deze bijeenkomsten in de vier gebieden. Ze stonden in het teken van elkaar ontmoeten en inspireren om samen een gemeenschap te vormen waar het goed wonen, leven en werken is. Wethouders Gea Akkerman en Stella van Gent waren beurtelings aanwezig om het belang van deze ontmoetingen en de mooie voorbeelden te onderstrepen. Mensen kennen en korte lijnen, daar gaat het om!

Interessante links:

Inspiratie-documenten: