Samen krachtig verder!

Home > Inwoners > Samen krachtig verder!

Samen krachtig verder!

De gemeenten zijn nu ruim twee jaar eindverantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. De doelgroepen zijn divers: van jongeren tot ouderen, van mensen met een beperking tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De uitvoering van al die taken op het gebied van hulp en ondersteuning aan onze inwoners kunnen we als gemeenten niet alleen.  We hebben iedereen daarbij nodig: Inwoners, advies- en cliëntenraden, vrijwilligersorganisaties, kerken, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en ondernemers, gebiedsteammedewerkers, buurtsportcoaches, wijk- en dorpencoördinatoren, welzijnswerk, GGD en raadsleden. Want mei-inoar komen we verder!

Om verbindingen te leggen, elkaar uit te dagen om buiten de gebaande paden te denken, om mensen bij elkaar te brengen, organiseerden de gemeenten dit voorjaar een aantal bijeenkomsten: een bestuurlijke conferentie, participatiedialogen en inspiratiebijeenkomsten per gebied. Tijdens die bijeenkomsten gaven we inspirerende voorbeelden uit de praktijk een podium en bespraken met elkaar wat goed gaat (waar moeten we mee doorgaan?) en waar we mee aan de slag moeten. Maar ook hoe inwoners, vrijwilligers en professionals zelf kunnen bijdragen hieraan.

Hieronder vindt u een aantal documenten met de uitkomsten van deze bijeenkomsten. En ook documenten die we gebruikt hebben in de voorbereiding van de bijeenkomsten.

Magazine Samen Krachtig Verder
Magazine Samen Krachtig Verder (print versie)

Bestuurlijke conferentie Samen krachtig verder

Inspiratiebijeenkomsten per gebied