Molkwerum

Home > Inwoners > Steden en dorpen > Molkwerum

Molkwerum

Direct aan het Ijsselmeer, tussen Stavoren en Hindeloopen, ligt Molkwerum. Een dorp met een rijk zeevaardersverleden, dat wel het Venetië van het Noorden werd genoemd. Tegenwoordig telt het dorp een kleine vierhonderd inwoners.

Geschiedenis

Molkwerum was gebouwd op zeven eilandjes, pôllen in het Fries. De dorpsbewoners hielden contact met elkaar via bruggetjes en planken over het water. Door de wirwar aan straatjes, kanalen en bruggen werd Molkwerum ook wel het Friese doolhof of het Venetië van het Noorden genoemd. Tegenwoordig zijn de sloten gedempt en veel karakteristieke huizen verdwenen. De naam Molkwerum zou afgeleid zijn van melkweren, of waterachtige streken land: geschikte grond om melkvee op te weiden.

Van de 16de tot eind 17de eeuw had het dorp had een omvangrijke vissersvloot, een zeehaven en een eigen sluis om in het veilige binnenwater te kunnen komen. Molkwerum was een belangrijk zeevaardersdorp in Fryslân. Het dorp had in de hoogtijdagen zelfs een eigen kantoor in Amsterdam. Door de internationale handel bouwde Molkwerum, net als Hindeloopen, een eigen cultuur op met een eigen taal, klederdracht en schilderkunst.

Het dialect dat de inwoners van Molkwerum spraken, vertoonde kenmerken van het Oud-Fries. Het werd daarom in de 17de en de 18de eeuw wel beschouwd als het 'echte' Fries. Reizigers reisden speciaal naar Molkwerum om deze taal te horen en de opvallende klederdracht te aanschouwen.

Molkwerum was beroemd om de handel in zwanen-pekelvlees. Het dorpswapen en de vlag van het dorp verwijzen hiernaar: een witte zwaan in een zwart veld. De dorpsvlag staat ook op een gevelsteen van een huis even buiten de bebouwde kom van het dorp.

Bezienswaardigheden

Van het maritieme verleden van Molkwerum is tegenwoordig niet veel over. Wel lijken de huizen nog steeds kriskras door elkaar te staan.

De Molkwerumer koekfabriek maakt sinds 1916 de beroemde Molkwarder Koeke, een specifiek Friese lekkernij. De nostalgische inrichting van het bakkerswinkeltje naast de koekfabriek brengt het verleden van het dorp tot leven. Ook het voormalig rechthuis uit 1697 aan de Hellingstrjitte is het bezoeken waard.

De Hervormde Kerk van Molkwerum werd in 1850 gebouwd. In 1799 kreeg de kerktoren een nieuw zadeldak. Het kerkje heeft een rijk interieur met onder andere een oude koperen doopbekkenhouder en drie koperen kroonluchters. De oudste kroon dateert uit het einde van de 16de eeuw.

Wonen en leven

Voor de meeste voorzieningen is Molkwerum aangewezen op het naburige dorp Koudum, op circa twee kilometer afstand. Koudum heeft diverse supermarkten en basisscholen. En bijvoorbeeld ook een woonzorgcentrum, een huisartsenpraktijk en een sporthal. Aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren ligt het station Koudum-Molkwerum. 

In de digitale gemeentegids vindt u de adressen van de verenigingen.