Trouwambtenaren

Home > Inwoners > Trouwambtenaren

Trouwambtenaren

Anna Karin de Jong

foto van Anna de Jong

Allemaal mensen

Interactie met anderen is voor mij essentieel om me prettig te voelen. De omgang met mensen geeft me energie. Iedereen heeft wel een verhaal, heel gewoon of heel bijzonder, maar altijd de moeite waard.

Anna Karin als trouwambtenaar 

Het zit in de familie! Mijn moeder en mijn tante hebben jarenlang als trouwambtenaar gewerkt. Ik vind het erg leuk dat ik de traditie in de familie voortzet.
Mijn aanpak is uiteraard persoonlijk, want dat mogen jullie minimaal verwachten. Het is jullie dag en ik lever daar graag een bijdrage aan met een toespraak die ook écht bij jullie aansluit.
Die toespraak kan in het Fries of Nederlands, maar ook net zo gemakkelijk in het Frans of Engels. Verder spreek ik een klein beetje Italiaans en Spaans. Het ja-woord kan dus ook in deze talen.
De invulling van jullie ceremonie maken we met elkaar. Ter voorbereiding kom ik graag bij jullie op bezoek. 

Wie ben ik verder?

Na 15 jaar met mijn partner en onze (inmiddels volwassen) tweeling zonen met veel plezier in Mantgum te hebben gewoond, wonen we sinds 2015 in Leeuwarden. 
Voorheen was ik werkzaam als trouwambtenaar bij de gemeente Littenseradiel. De binding met de Greidhoeke is er nog steeds.
Verder werk ik met veel plezier bij het klantcontact centrum van een bank. In mijn vrije tijd loop ik graag met onze hond of lees ik graag een goed boek.
Ook van een drankje op een terrasje in de zon met vriendinnen of lekker langs het strand wandelen kan ik erg genieten. 
Waar ik ook enorm van geniet is reizen. Er zijn zoveel mooie plekken te ontdekken op de wereld!

Anna Karin de Jong
Telefoon: 06 285 752 78
Email: anna1971@gmail.com

(Anna Karin de Jong is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)

Corlienke de Jong

Corlienke de Jong

Myn namme is Corlienke de Jong en kom út de Jutryp, in doarpke flakby Snits. Ik bin troud en mem fan trije dochters. Yn it deistige libben wurkje ik al jierren as dosint op it MBU (Friesland College) en bin, neist lesjowende taken, ek ferantwurdlik foar de (staazje)begelieding fan kursisten.

By de Provinsjale ferkiezingen fan maart 2015 krige ik der noch in taak by. Ik waard nammentlik doe keazen as Steatelid  (en letter fraksjefoarsitter) foar de Provinsjale Steaten fan Fryslân.

Jierren lyn haw ik skreaun op in baan as trou-amntner. It like my nammentlik prachtich in rol spylje te meien op ien fan de moaiste dagen yn it libben fan twa minsken. We binne no safolle jierren fierder en wat my doe sa oanspruts yn it wurk, is net feroare. Sterker noch: it lok tusken twa minsken fan hiel tichtby mei meitsje te meien, rekket my, alle kearen wer.

As ik in fersyk krij in houlik te slúten of partnerskip te registrearjen, nim ik gewoanlik twa wiken foar de  houlikssluting of partnerskipsregistraasje kontakt op mei it pear. Ik meitsje dan in ôfspraak by it pear thús om mei-elkoar yn’e kunde te kommen en om wat fragen te stellen. De antwurden  ferwurkje ik dan wer yn myn taspraak. Yn prinsipe bin ik freeds, sneons en skoalfakânsjes beskikber as trouamtner.

By eltse houlikssluting/partnerskipsregistraasje hoopje ik dat it pear werom sjen kin op in moaie seremoanje. Ik doch yn elts gefal myn bêst it offisjele part nei it sin en goed ferinne te litten.

Corlienke de Jong
Email: c.de.jong@fcroc.nl

Dick Feenstra

Dick Feenstra

Geboren op 12 maart 1940 te Huizum. Woonplaats Oppenhuizen. Gehuwd sinds 9 oktober 1962, een dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. Gepensioneerd, gereformeerd.

 Vanaf 21 april 1999 ben ik trouwambtenaar. Wat mij aansprak en nog steeds aanspreekt, na beëindiging van mijn werkzaamheden (december 1998), in het werk van ambtenaar van de burgerlijke stand, is dat je in aanraking komt met zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Na een/het gesprek met het paar en het bespreken van hun levensfacetten, is het een uitdaging de informatie vervolgens te vertalen in een persoonlijke toespraak, die voor hen een blijvende herinnering kan vormen aan de trouwdag cq. partnerschapregistratie, als ‘uniek startsein van samenleven’.

Over mijzelf: na mijn technische opleiding en militaire dienstplicht heb ik ruim 40 jaar in diverse kaderfuncties gewerkt in een bedrijf waar men sanitaire appendages vervaardigde en installaties van pijpleidingprojecten, op locaties in binnen- en buitenland. Naast mijn werkzaamheden heb ik diverse bestuursfuncties in kerkelijk- en verenigingswerk vervuld.

Dick Feenstra
Telefoonnummer: 0515 559 559 of 06 555 184 83
Email: d.feenstra@hotmail.com

(Dick Feenstra is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente)

Fenna Stoel-Hoekstra

Fenna Stoel-Hoekstra

Mijn naam is Fenna Stoel- Hoekstra en woon , samen met mijn man, in Bolsward.

Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Súdwest-Fryslân sluit ik graag huwelijken, waarbij het persoonlijke element een belangrijke rol speelt. In het kennismakingsgesprek dat vooraf plaatsvindt, komen vaak wel een aantal  zaken naar voren, welke weer toegepast kunnen worden tijdens de huwelijksvoltrekking. Daarbij is het ook mijn intentie om de humor een plaatsje te geven, waarmee het geheel, naast het officiële gedeelte, een plezierige bijeenkomst zal zijn, waar nog lang met veel genoegen op teruggekeken kan worden.

Tijdens mijn werkzame leven, ben ik als docent Zorg en Welzijn jaren actief geweest in Bolsward en omgeving.

Met vriendelijke groeten en misschien tot ziens,

Fenna Stoel- Hoekstra.
Telefoonnummer: 0515 573 386
Email: fenna@stoebo.com

(Fenna Stoel-Hoekstra is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente)

Froukje Laanstra

Froukje Laanstra

Geboren en getogen in Sneek, 29 januari 1962. Als bode van de voormalige gemeente Sneek begeleidde ik sinds 1996 bijna dagelijks voltrekkingen van huwelijken en partnerschappen.

Met veel enthousiasme vervulde ik deze rol en maakte het bruidsparen en hun gasten zoveel mogelijk naar hun zin. Bij binnenkomst probeerde ik het paar met een hartelijk en vrolijk welkom gerust te stellen en de spanning voor dit belangrijke moment in hun leven weg te nemen, Na jaren de meest interessante, vrolijke, prachtige, lieve en ook emotionele plechtigheden te hebben meegemaakt, ben ik vanaf 2008 enthousiast de uitdaging aangegaan om als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) bruidsparen in de echt te verbinden. Het besluit om te trouwen of een partnerschap aan te gaan is een belangrijke stap in het leven van twee mensen. Je begint een nieuwe fase in het leven samen en maakt heel bewust keuzes voor de toekomst. Ook is de trouwdag een moment waarop teruggekeken wordt op alles wat jullie tot op dat moment hebben meegemaakt. Als BABS wil ik graag samen met jullie ervoor zorgen dat op deze bijzondere dag de juiste aandacht wordt geschonken aan de mensen en gebeurtenissen die belangrijk voor jullie zijn (geweest). In een persoonlijk voorgesprek nemen we jullie voorgeschiedenis door en bespreken we wat de verwachtingen zijn van de ceremonie. Een toespraak houden, gebaseerd op jullie verhaal, is een prachtige uitdaging die ik vol enthousiasme aanga. Ik probeer er het juiste gevoel in te leggen, zodat jullie verhaal het beste tot zijn recht komt. Jullie verhaal wordt mijn verhaal, Zo hoop ik bij te mogen dragen aan een onvergetelijke dag.

Froukje Laanstra
Telefoon: 06 200 725 13 of 0515 422 430 of 0515 489 795
Email: f.laanstra@sudwestfryslan.nl

(Froukje Laanstra is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)

Hinke van der Meer

Hinke van der Meer

Als twee mensen van elkaar houden en graag willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan, kunnen ze bij mij terecht.

De reden dat ik ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) ben geworden, is omdat ik geïnteresseerd ben in het wel en wee van de mens. Trouwen is voor de meeste mensen een belangrijke stap in hun leven. Ze groeien naar de trouwdag toe. Om aan deze bijzondere dag een steentje bij te dragen, is voor mij een uitdaging. Ik doe graag mijn best om de plechtigheid in te vullen naar de wensen van het koppel. Het is dus niet mijn bedoeling om van te voren in te vullen hoe de plechtigheid zal verlopen. Het enige wat de babs moet doen, is vragen om het jawoord. Verder staat er niets vast. Vaak gaat aan het officiële moment een toespraak vooraf. Deze speech maak ik naar aanleiding van een gesprek met het paar. Dit gesprek is ongeveer een week voor de plechtigheid. Natuurlijk mag de toespraak ook door anderen worden gedaan, of is er geen toespraak, of gaat het nog anders. Dit geheel naar wens van het paar, het is dus allemaal vrij in te vullen. Het gesprek is de basis voor de hele plechtigheid.

Ik ben in 1958 geboren. In 1984 ben ik getrouwd met Willem Prins en wij hebben drie kinderen. In Warns hebben wij een eigen bedrijf en ik verzorg de lessen geestelijk vormingsonderwijs aan de openbare basisschool De Totem, ook in Warns. Als moeder van drie kinderen beschouw ik de aanwezigheid van kinderen in de trouwzaal als een vrolijke noot.

Hink van der Meer
Telefoonnummer: 0514 682 062
Email: willemenhinke@online.nl

(Hinke van der Meer is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente)

Hinke Wolthuizen

foto van Hinke Wolthuizen

Toen ik vroeger zelf trouwde was mevrouw Greetje Slippens de ambtenaar. Ze deed het zo leuk! Op dat moment dacht ik: ‘Dat wil ik later ook gaan doen als ik ouder ben’. Nu ben ik ouder en alweer BABS vanaf april 2010 met heel veel plezier. Nog steeds, als ik mag zeggen: ‘Dan verklaar ik dat .. en .. nu voor de wet aan elkaar zijn verbonden’, krijg ik kippenvel, grappig hè?

Ik vind het echt een voorrecht om bij een verbintenis te mogen zijn in deze belangrijke rol.

Ik heb verder niet echt een baan. Wel hobby’s. Ik speel graag toneel, zing in drie koren, wandel en fiets graag en het liefst in de bergen en lees voor het slapengaan. Ik interesseer me in de natuur, wetenschap, hou veel van dieren (behalve slangen brr, maar die ken ik dan ook niet goed) en heb drie heerlijke katten thuis, die me veel plezier bezorgen.

Ik omschrijf mezelf als een vrolijk mens en ga graag met andere mensen om. In mijn toespraken probeer ik naast alle belangrijke en serieuze zaken ook een beetje humor toe te voegen, want lachen is immers gezond!

Als ik uw ambtenaar mag zijn dan kunt u me vragen om een toespraak te schrijven in het Nederlands, het Fries en in het Sneekers. Ik ben in Sneek opgegroeid. Ook kan ik Engels en Duits aan de toespraak toevoegen als u dat wilt. Daarnaast ken ik een paar woorden Frans, Arabisch en Tsjechisch.

Ik heb een keer het voorrecht gehad om een damesstel te trouwen. Ik wacht nog steeds op mijn eerste mannenstel. Ik zou zeggen: wie wil?

Hinke Wolthuizen
Telefoonnummer: 058 250 1720
Email: hinkebabs@gmail.com

(Hinke Wolthuizen is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente)

Ieb de Jong-Haanstra

Ieb de Jong-Haanstra

Elkaar het ja-woord geven is voor bruid en bruidegom een mijlpijl in hun leven.

Samen delen in vreugde en verdriet, er voor elkaar willen zijn door dik en door dun. Elkaar een belofte geven voor het hele verdere leven, daar is over nagedacht. Het is daarom een uitdaging om een toespraak te maken zoals het bruidspaar dat wenst, want het is hun dag en hun feest. Samen delen in een leven voor en met elkaar. Er wordt vaak vanuit gegaan dat men in een feeststemming is als er getrouwd wordt, maar ik weet uit ervaring dat er ook omstandigheden kunnen zijn waar dit niet mogelijk is. Het is dan belangrijk dat er dan met de grootst mogelijke zorg mee om wordt gegaan. Persoonlijk heb ik daar geen problemen mee, dit heeft zelfs mijn voorkeur om hier een passende toespraak voor te maken. Iedere trouwlocatie heeft zijn eigen charme.

Tradities horen bij de huwelijksvoltrekking. Zo past daar dan ook de toga bij, maar als het bruidspaar mij liever zonder toga ziet, dan pas ik mij daarbij graag aan.

'n Belofte van liefde.
"n Belofte van trouw.
Is een bezegeling "Ik hou van jou".

Beëdigd te Leeuwarden op 16 november 1994 als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (B.A.B.S.). Mijn werkgebied was de voormalige Gemeente Wûnseradiel. Taal; Nederlands, Fries, Kerkelijk meelevend. Hobby's; pottenbakken, handwerken. lezen ( Friese boeken)
Flexibel. Keuzes bepalen je leven.

Ieb de Jong-Haanstra
Telefoonnummer: 0515 541 381
Email: iebenhendrikdejong@kpnmail.nl

(Ieb de Jong-Haanstra is alle dagen beschikbaar en voor alle trouwlocaties)

Jelly Hania-van der Kooi

Jelly Hania-van der Kooi

Ik ben Jelly Hania - van der Kooi en ben geboren in Ternaard op 25 januari 1950. Op 27 oktober 1973 ben ik in de gemeente Westdongeradeel getrouwd met Pier Hania.

Wij kregen drie dochters en een zoon. Ik ben "beppe" van vier kleindochters. Kostbare cadeaus. Op 12 augustus 2007 is, tot ons grote verdriet, mijn man overleden. Vanaf 1983 geef ik les aan het Bogerman in Koudum. In de vakken Nederlands, godsdienst en maatschappijleer. Jarenlang, vanaf 1992 en 1998, was ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) in de gemeenten Nijefurd en Lemsterland. In die gemeenten hebben we gewoond. Vanaf 1 juni 2009 ben ik babs in de gemeente Sneek. Ik wilde mijn werk graag wat dichterbij, nu kan ik op de fiets.

Waarom ik babs ben
Ik hou van mensen en vind het heel erg leuk om een bijdrage te mogen leveren aan hun trouwdag. Daarbij, ik hou niet van algemene verhalen. Voor mij is ieder mens uniek en ieder verhaal is in de trouwzaal persoonlijk en dus anders. Van te voren wil ik graag het (bruids)paar thuis bezoeken. Ik proef de sfeer en alles wat daarmee te maken heeft. Ik stel vragen als:

  • waarom willen jullie met elkaar trouwen?
  • wat maakt je aanstaande echtgenoot of echtgenote zo uniek?
  • hoe verrijkt hij/zij jouw leven enz.

Ik wens jullie succes bij het maken van een keuze van de babs. Het belangrijkste daarbij is dat je iemand vindt die bij jullie past. Alle paren die de komende jaren in Sneek gaan trouwen of een partnerschap registreren, wens ik heel veel liefde, warmte en heel veel geluk toe. Misschien tot ziens.

Jelly Hania-van der Kooi
Telefoon: 0515 568 656 of 06 423 676 04
Email: jellyhania@gmail.com

(Jelly Hania is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)

Joke Tromp

"Hoe prachtig ben je als je lief hebt. Nooit leef je zo intens, zo vitaal"

Ik ben graag jullie trouwambtenaar!

Door mijn jarenlange toneelervaring hoop ik met passie, humor en diepgang bij te mogen dragen aan jullie fantastische voornemen. Graag maak ik kennis om jullie te leren kennen, zodat de verbintenis in persoonlijke sfeer voltrokken kan worden. In het voorgesprek vraag ik o.a. naar jullie achtergrond, leuke anekdotes en speciale wensen. De insteek van de voltrekking doen we natuurlijk in overleg.

Om alvast kennis te maken stel ik mezelf kort voor:
Joke Tromp, geboren Fries. Trotse moeder van twee dochters en beppe van Jens. Wonend in Sneek en werk parttime met veel plezier bij de Duif damesmode.  Mijn hobby is theater maken en in de zomertijd ben ik het liefst op de Friese meren.

Joke Tromp
Telefoon: 06 208 474 46
Email: trouwambtenaarjoke@gmail.com

(Joke Tromp is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente)

Leny van der Klis-Slingerland

Leny van der Klis-Slingerland

Geacht toekomstig Bruidspaar.

Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Ik ben Leny van der Klis - Slingerland en ik woon in Bolsward. Van 2000 tot 2010 was als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) werkzaam in de gemeente Bolsward. Vanaf 1 januari 2011 woon ik nog steeds in Bolsward maar door de fusie ben ik dus nu officieel BABS in de gemeente Súdwest-Fryslân en sluit ik dus niet alleen huwelijken in Bolsward. Sinds 2011 mag ik dus nu ook huwelijken sluiten binnen de gemeente grenzen van Súdwest-Fryslân.

Toekomstig bruidspaar, waarschijnlijk zijn jullie beide al enthousiast bezig met de voor bereidingen voor jullie huwelijk en jullie huwelijksfeest. Het kiezen van een stijlvolle, traditionele trouwjapon en op maatpak gesneden kostuum of een alternatieve trendy outfit, het kan en mag allemaal. Vieren we het groots of juist intiem. Ontwerpen zelf onze uitnodigingen of geven we de voorkeur aan een klassieke kaart. Zelfs het vervoer naar de desbetreffende trouwlocatie dat alles kunnen en mogen jullie zelf regelen. Kortom de mogelijkheden voor een persoonlijk huwelijksfeest zijn bijna onbeperkt.

Voor het burgerlijk huwelijk in Súdwest-Fryslân kunnen en mogen jullie kiezen voor verschillende trouwlocaties! En dat geldt ook voor ons als BABSen! Als BABS probeer ik zoveel met jullie wensen rekening te houden, door jullie uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Mijn motto is; “Jullie bepalen de inhoud van jullie toespraak en ik heb het voorrecht om die als BABS te mogen maken en uit te spreken”. Het JA-woord dat is niet aan mij, maar aan jullie! 

Graag wil ik als BABS mijn steentje bij dragen aan jullie huwelijk en huwelijksdag! Verder wens ik jullie veel succes met alle voor bereidingen en graag tot ziens.

Leny van der Klis - Slingerland
Telefoonnummer: 0515 575 089
Emailadres: klisling@kpnmail.nl

(Leny van der Klis is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)

M.S. Mulder-Hiemstra

M.S. Mulder-Hiemstra

Geboren als boerendochter op een boerderij gelegen tussen Burgwerd en Hartwerd. En nog altijd grote affiniteit met de agrarische sector.

Sinds 2004 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Met veel plezier woon ik de meeste jaren van mijn leven in Bolsward, ben gehuwd en moeder van twee zonen en een dochter. Ons leven is verrijkt met kleinkinderen.

Dagelijks geniet ik van vele hobby’s, tuinieren, het verzorgen van dieren, golfen, bridgen en zingen. Ruim zesendertig jaar ben ik actief geweest in het basisonderwijs en momenteel mag ik als vrijwilligster inburgeringsles geven aan onze “nieuwe Nederlanders”.

Creativiteit, improvisatie, humor en muzikaliteit zijn de ingrediënten waar ik graag gebruik van maak in mijn toespraak.

Voor een persoonlijke tint, kom ik graag langs voor een gesprek.

Een onvergetelijke dag voor jullie. Daar maken we iets unieks van!!

Mieke Mulder-Hiemstra

06-53763330

0515-573432

m.mulder@florex-ba.nl

Marijke Griek

Marijke Griek

Ik ben per 1 mei 2007 aangenomen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs), bij de gemeente Nijefurd en ik ben meegegaan naar de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, en wil mij graag even aan jullie voorstellen.

Ik ben Marijke Griek en woon in Hindeloopen, ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Er werd gevraagd om wat over onszelf te schrijven, nu is het natuurlijk niet zo makkelijk om jezelf te promoten en het moet natuurlijk ook geen wedstrijd worden maar ik zal vertellen hoe ik te werk ga bij een huwelijk.

Ik maak een paar weken voor de grote dag een afspraak met jullie voor een gesprek. We bespreken dan wat jullie wensen voor de ceremonie zijn en ik heb een lijstje met allerlei vragen over jullie leven, jullie eerste ontmoeting, jullie toekomst plannen en over alles wat met jullie liefde te maken heeft.
Met die antwoorden ga ik aan de slag en probeer een mooie persoonlijke toespraak voor jullie te maken. Ik vind het belangrijk dat een bruidspaar zichzelf herkent in een toespraak maar dat ook de familie er bij wordt betrokken. Daarom vraag ik ook vaak om wat over je jeugd te vertellen, voor de ouders is het toch ook een belangrijke dag. Het is eigenlijk te veel om het allemaal op papier te zetten, maar dat wordt allemaal duidelijk bij het voorgesprek.
 

Ik hoop in de toekomst nog veel mensen te mogen trouwen, het is een hele speciale dag voor het bruidspaar, en ik zou het een eer vinden als ik daar bij mag zijn als "babs". Ik wens jullie veel succes met het voorbereiden van jullie grote dag en met het uitzoeken van een ambtenaar. Ik doe de toespraken alleen in het Nederlands en speciaal voor de Hindeloopers in het Hylpers.

Vriendelijke groeten en misschien tot ziens,

Marijke Griek
Telefoonnummer: 0514 522 560 of 06 251 253 58
Email: marijkegriek@gmail.com

(Marijke Griek is beschikbaar voor alle trouwlocaties en is alle dagen beschikbaar)

Reino Elzinga-van der Velde

Reino Elzinga van der Velde

Gefeliciteerd. Jullie gaan trouwen. Jullie zijn druk bezig met alle voorbereidingen en zoeken nu een trouwambtenaar.

Ontspannen en gezellig
Trouwen is een bijzonder moment in jullie leven. Het wordt één van die dagen  die je nooit weer vergeet. Als trouwambtenaar zorg ik er voor dat jullie elkaar het Ja-woord in een ontspannen en gezellige sfeer zullen geven op een door jullie uitgekozen locatie.

Persoonlijke speech
Om een speech te kunnen maken wil ik jullie graag leren kennen. Daarom kom ik een keer bij jullie langs voor een gesprek, waarin ik vragen stel en vooral luister naar jullie verhalen en wensen. Ik kan hierdoor een persoonlijke toespraak schrijven. Vanzelfsprekend neem ik jullie wensen mee in dit verhaal. In dit gesprek vertel ik jullie ook over de gang van zaken tijdens de trouwplechtigheid. Omdat trouwen in je moederstaal het mooist is, trouw ik in het Nederlands, Fries of Engels.

Mijn naam is Reino Elzinga-van der Velde
Ik woon in Makkum, ben getrouwd, heb drie zonen, drie schoondochters en drie kleinkinderen. Omdat ik graag met mensen omga, geïnteresseerd ben in levensverhalen en graag een mooi en persoonlijk verhaal schrijf, ben ik met heel veel plezier trouwambtenaar. Ik vind het nog steeds een prachtig moment wanneer een bruidspaar elkaar het Ja-woord geeft.

Ik wens jullie veel succes en plezier bij de verdere voorbereidingen van jullie trouwdag en wie weet tot ziens!

Reino Elzinga-van der Velde
Telefoon: 0515 231 923
Email: benrelzinga@ziggo.nl

(Reino Elzinga-van der Velde is alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)

Roos Brandsma-van der Werf

Roos Brandsma-van der Werf

Sinds januari 2000 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en sluit ik met veel plezier huwelijken in de gemeente Súdwest-Fryslân waar jullie als bruidspaar welkom zijn op meerdere locaties.

In een persoonlijk gesprek luister ik naar jullie verhaal, om zo een eigen stijl en karakter aan dit belangrijke moment in jullie leven te geven. Bruidspaar, ik hoop dat het sluiten van het huwelijk, een waardevolle stap mag zijn van een liefdevol begin, - een onvergetelijke huwelijksdag -. Ik blijf het een eer vinden om deze ceremonie uit te voeren.

Mijn naam is Roos Brandsma - van der Werf. Ik woon al vele jaren in Bolsward, ik ben getrouwd en geniet van ons gezin met kinderen en kleinkinderen. Vele jaren ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeute in het verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward.

Roos Brandsma - van der Werf
Telefoonnummer: 0515 572 012
Email: brandsmaroos@hotmail.com

(Roos Brandsma is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties)