Trouwambtenaren

Home > Inwoners > Trouwambtenaren

Trouwambtenaren

Corlienke de Jong

Corlienke de Jong

Myn namme is Corlienke de Jong en kom út de Jutryp, in doarpke flakby Snits. Ik bin troud en mem fan trije dochters. Yn it deistige libben wurkje ik al jierren as dosint op it MBU (Friesland College) en bin, neist lesjowende taken, ek ferantwurdlik foar de (staazje)begelieding fan kursisten.

By de Provinsjale ferkiezingen fan maart 2015 krige ik der noch in taak by. Ik waard nammentlik doe keazen as Steatelid  (en letter fraksjefoarsitter) foar de Provinsjale Steaten fan Fryslân.

Jierren lyn haw ik skreaun op in baan as trou-amntner. It like my nammentlik prachtich in rol spylje te meien op ien fan de moaiste dagen yn it libben fan twa minsken. We binne no safolle jierren fierder en wat my doe sa oanspruts yn it wurk, is net feroare. Sterker noch: it lok tusken twa minsken fan hiel tichtby mei meitsje te meien, rekket my, alle kearen wer.

As ik in fersyk krij in houlik te slúten of partnerskip te registrearjen, nim ik gewoanlik twa wiken foar de  houlikssluting of partnerskipsregistraasje kontakt op mei it pear. Ik meitsje dan in ôfspraak by it pear thús om mei-elkoar yn’e kunde te kommen en om wat fragen te stellen. De antwurden  ferwurkje ik dan wer yn myn taspraak. Yn prinsipe bin ik freeds, sneons en skoalfakânsjes beskikber as trouamtner.

By eltse houlikssluting/partnerskipsregistraasje hoopje ik dat it pear werom sjen kin op in moaie seremoanje. Ik doch yn elts gefal myn bêst it offisjele part nei it sin en goed ferinne te litten.

Corlienke de Jong

Email: C.de.Jong@fcroc.nl 

Dick Feenstra

Dick Feenstra

Geboren op 12 maart 1940 te Huizum. Woonplaats Oppenhuizen. Gehuwd sinds 9 oktober 1962, een dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. Gepensioneerd, gereformeerd.

 Vanaf 21 april 1999 ben ik trouwambtenaar. Wat mij aansprak en nog steeds aanspreekt, na beëindiging van mijn werkzaamheden (december 1998), in het werk van ambtenaar van de burgerlijke stand, is dat je in aanraking komt met zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Na een/het gesprek met het paar en het bespreken van hun levensfacetten, is het een uitdaging de informatie vervolgens te vertalen in een persoonlijke toespraak, die voor hen een blijvende herinnering kan vormen aan de trouwdag cq. partnerschapregistratie, als ‘uniek startsein van samenleven’.

Over mijzelf: na mijn technische opleiding en militaire dienstplicht heb ik ruim 40 jaar in diverse kaderfuncties gewerkt in een bedrijf waar men sanitaire appendages vervaardigde en installaties van pijpleidingprojecten, op locaties in binnen- en buitenland. Naast mijn werkzaamheden heb ik diverse bestuursfuncties in kerkelijk- en verenigingswerk vervuld.

Dick Feenstra is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties in de gemeente.

E-mail: d.feenstra@hotmail.com

Telefoonnummer: 0515-559559 of 06 -55518483

Fenna Stoel-Hoekstra

Fenna Stoel-Hoekstra

Mijn naam is Fenna Stoel- Hoekstra en woon , samen met mijn man, in Bolsward.

Als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Súdwest- Fryslân sluit ik graag huwelijken, waarbij het persoonlijke element een belangrijke rol speelt. In het kennismakingsgesprek dat vooraf plaatsvindt, komen vaak wel een aantal  zaken naar voren, welke weer toegepast kunnen worden tijdens de huwelijksvoltrekking. Daarbij is het ook mijn intentie om de humor een plaatsje te geven, waarmee het geheel, naast het officiële gedeelte, een plezierige bijeenkomst zal zijn, waar nog lang met veel genoegen op teruggekeken kan worden.

Tijdens mijn werkzame leven, ben ik als docent Zorg en Welzijn jaren actief geweest in Bolsward en omgeving.

Ik ben beschikbaar voor alle locaties.

Met vriendelijke groeten en misschien tot ziens,

F. Stoel- Hoekstra.
 

Email: fenna@stoebo.com
Telefoonnummer: 0515-573386 / 06-5590259

Froukje Laanstra

Froukje Laanstra

Geboren en getogen in Sneek, 29 januari 1962. Als bode van de voormalige gemeente Sneek begeleidde ik sinds 1996 bijna dagelijks voltrekkingen van huwelijken en partnerschappen.

Met veel enthousiasme vervulde ik deze rol en maakte het bruidsparen en hun gasten zoveel mogelijk naar hun zin. Bij binnenkomst probeerde ik het paar met een hartelijk en vrolijk welkom gerust te stellen en de spanning voor dit belangrijke moment in hun leven weg te nemen, Na jaren de meest interessante, vrolijke, prachtige, lieve en ook emotionele plechtigheden te hebben meegemaakt, ben ik vanaf 2008 enthousiast de uitdaging aangegaan om als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) bruidsparen in de echt te verbinden. Het besluit om te trouwen of een partnerschap aan te gaan is een belangrijke stap in het leven van twee mensen. Je begint een nieuwe fase in het leven samen en maakt heel bewust keuzes voor de toekomst. Ook is de trouwdag een moment waarop teruggekeken wordt op alles wat jullie tot op dat moment hebben meegemaakt. Als BABS wil ik graag samen met jullie ervoor zorgen dat op deze bijzondere dag de juiste aandacht wordt geschonken aan de mensen en gebeurtenissen die belangrijk voor jullie zijn (geweest). In een persoonlijk voorgesprek nemen we jullie voorgeschiedenis door en bespreken we wat de verwachtingen zijn van de ceremonie. Een toespraak houden, gebaseerd op jullie verhaal, is een prachtige uitdaging die ik vol enthousiasme aanga. Ik probeer er het juiste gevoel in te leggen, zodat jullie verhaal het beste tot zijn recht komt. Jullie verhaal wordt mijn verhaal, Zo hoop ik bij te mogen dragen aan een onvergetelijke dag.

Froukje Laanstra is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties.

Telefoon: 06-20072513 of 0515-422430 of 0515-489795

Email: lafrou@ziggo.nl of f.laanstra@sudwestfryslan.nl

Hinke van der Meer

Hinke van der Meer

Als twee mensen van elkaar houden en graag willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan, kunnen ze bij mij terecht.

De reden dat ik ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) ben geworden, is omdat ik geïnteresseerd ben in het wel en wee van de mens. Trouwen is voor de meeste mensen een belangrijke stap in hun leven. Ze groeien naar de trouwdag toe. Om aan deze bijzondere dag een steentje bij te dragen, is voor mij een uitdaging. Ik doe graag mijn best om de plechtigheid in te vullen naar de wensen van het koppel. Het is dus niet mijn bedoeling om van te voren in te vullen hoe de plechtigheid zal verlopen. Het enige wat de babs moet doen, is vragen om het jawoord. Verder staat er niets vast. Vaak gaat aan het officiële moment een toespraak vooraf. Deze speech maak ik naar aanleiding van een gesprek met het paar. Dit gesprek is ongeveer een week voor de plechtigheid. Natuurlijk mag de toespraak ook door anderen worden gedaan, of is er geen toespraak, of gaat het nog anders. Dit geheel naar wens van het paar, het is dus allemaal vrij in te vullen. Het gesprek is de basis voor de hele plechtigheid.

Ik ben in 1958 geboren. In 1984 ben ik getrouwd met Willem Prins en wij hebben drie kinderen. In Warns hebben wij een eigen bedrijf en ik verzorg de lessen geestelijk vormingsonderwijs aan de openbare basisschool De Totem, ook in Warns. Als moeder van drie kinderen beschouw ik de aanwezigheid van kinderen in de trouwzaal als een vrolijke noot.

Hinke van der Meer is alle dagen beschikbaar op alle trouwlocaties.

Email: willemenhinke@online.nl
Telefoonnummer: 0514 682 062

Ieb de Jong-Haanstra

Ieb de Jong-Haanstra

Elkaar het ja-woord geven is voor bruid en bruidegom een mijlpijl in hun leven.

Samen delen in vreugde en verdriet, er voor elkaar willen zijn door dik en door dun. Elkaar een belofte geven voor het hele verdere leven, daar is over nagedacht. Het is daarom een uitdaging om een toespraak te maken zoals het bruidspaar dat wenst, want het is hun dag en hun feest. Samen delen in een leven voor en met elkaar. Er wordt vaak vanuit gegaan dat men in een feeststemming is als er getrouwd wordt, maar ik weet uit ervaring dat er ook omstandigheden kunnen zijn waar dit niet mogelijk is. Het is dan belangrijk dat er dan met de grootst mogelijke zorg mee om wordt gegaan. Persoonlijk heb ik daar geen problemen mee, dit heeft zelfs mijn voorkeur om hier een passende toespraak voor te maken. Iedere trouwlocatie heeft zijn eigen charme.

Tradities horen bij de huwelijksvoltrekking. Zo past daar dan ook de toga bij, maar als het bruidspaar mij liever zonder toga ziet, dan pas ik mij daarbij graag aan.

'n Belofte van liefde.
"n Belofte van trouw.
Is een bezegeling "Ik hou van jou".

Beëdigd te Leeuwarden op 16 november 1994 als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (B.A.B.S.). Mijn werkgebied was de voormalige Gemeente Wûnseradiel. Taal; Nederlands, Fries, Kerkelijk meelevend. Hobby's; pottenbakken, handwerken. lezen ( Friese boeken)
Flexibel. Keuzes bepalen je leven.

Ieb de Jong-Haanstra is alle dagen beschikbaar en voor alle trouwlocaties.

Email: iebenhendrikdejong@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 0515 541 381

Jelly Hania-van der Kooi

Jelly Hania-van der Kooi

Ik ben Jelly Hania - van der Kooi en ben geboren in Ternaard op 25 januari 1950. Op 27 oktober 1973 ben ik in de gemeente Westdongeradeel getrouwd met Pier Hania.

Wij kregen drie dochters en een zoon. Ik ben "beppe" van vier kleindochters. Kostbare cadeaus. Op 12 augustus 2007 is, tot ons grote verdriet, mijn man overleden. Vanaf 1983 geef ik les aan het Bogerman in Koudum. In de vakken Nederlands, godsdienst en maatschappijleer. Jarenlang, vanaf 1992 en 1998, was ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) in de gemeenten Nijefurd en Lemsterland. In die gemeenten hebben we gewoond. Vanaf 1 juni 2009 ben ik babs in de gemeente Sneek. Ik wilde mijn werk graag wat dichterbij, nu kan ik op de fiets.

Waarom ik babs ben

Ik hou van mensen en vind het heel erg leuk om een bijdrage te mogen leveren aan hun trouwdag. Daarbij, ik hou niet van algemene verhalen. Voor mij is ieder mens uniek en ieder verhaal is in de trouwzaal persoonlijk en dus anders. Van te voren wil ik graag het (bruids)paar thuis bezoeken. Ik proef de sfeer en alles wat daarmee te maken heeft. Ik stel vragen als:

  • waarom willen jullie met elkaar trouwen?
  • wat maakt je aanstaande echtgenoot of echtgenote zo uniek?
  • hoe verrijkt hij/zij jouw leven enz.


Ik wens jullie succes bij het maken van een keuze van de babs. Het belangrijkste daarbij is dat je iemand vindt die bij jullie past. Alle paren die de komende jaren in Sneek gaan trouwen of een partnerschap registreren, wens ik heel veel liefde, warmte en heel veel geluk toe. Misschien tot ziens.

Jelly Hania is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties.

Telefoon: 0515 -568 656 of 06-42367604
E-mail: jellyhania@gmail.com

Joke tromp

Joke Tromp

"Hoe prachtig ben je als je lief hebt. Nooit leef je zo intens, zo vitaal"

Ik ben graag jullie trouwambtenaar!

Door mijn jarenlange toneelervaring hoop ik met passie, humor en diepgang bij te mogen dragen aan jullie fantastische voornemen. Graag maak ik kennis om jullie te leren kennen, zodat de verbintenis in persoonlijke sfeer voltrokken kan worden. In het voorgesprek vraag ik o.a. naar jullie achtergrond, leuke anekdotes en speciale wensen. De insteek van de voltrekking doen we natuurlijk in overleg.

Om alvast kennis te maken stel ik mezelf kort voor:
Joke Tromp, geboren Fries. Trotse moeder van twee dochters en beppe van Jens. Wonend in Sneek en werk parttime met veel plezier bij de Duif damesmode.  Mijn hobby is theater maken en in de zomertijd ben ik het liefst op de friese meren.

Mochten jullie in contact met mij willen komen kan dat via:
06-20847446
of via: trouwambtenaarjoke@gmail.com

Leny van der Klis-Slingerland

Leny van der Klis-Slingerland

Geacht toekomstig Bruidspaar.

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Leny van der Klis – Slingerland en ik woon in Bolsward. Van 2000 tot 2010 was als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) werkzaam in de gemeente Bolsward. Vanaf 1 januari 2011 woon ik nog steeds in Bolsward maar door de fusie ben ik dus nu officieel BABS in de gemeente Súdwest-Fryslân en sluit ik dus niet alleen huwelijken in Bolsward. Sinds 2011 mag ik dus nu ook huwelijken sluiten binnen de gemeente grenzen van Súdwest-Fryslân.

Toekomstig Bruidspaar, waarschijnlijk zijn jullie beide al enthousiast bezig met de voor bereidingen voor jullie huwelijk en jullie huwelijksfeest. Het kiezen van een stijlvolle, traditionele trouwjapon en op maatpak gesneden kostuum of een alternatieve trendy outfit, het kan en mag allemaal. Vieren we het groots of juist intiem. Ontwerpen zelf onze uitnodigingen of geven we de voorkeur aan een klassieke kaart. Zelfs het vervoer naar de desbetreffende trouwlocatie dat alles kunnen en mogen jullie zelf regelen. Kortom de mogelijkheden voor een persoonlijk huwelijksfeest zijn bijna onbeperkt.

Voor het Burgerlijk Huwelijk in Súdwest-Fryslân kunnen en mogen jullie kiezen voor verschillende trouwlocaties! En dat geldt ook voor ons als BABSen! Als BABS probeer ik zoveel met jullie wensen rekening te houden, door jullie uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Mijn motto is; “Jullie bepalen de inhoud van jullie toespraak en ik heb het voorrecht om die als BABS te mogen maken en uit te spreken”. Het JA woord dat is niet aan mij, maar aan jullie! 

Graag wil ik als BABS mijn steentje bij dragen aan jullie huwelijk en huwelijksdag! Verder wens ik jullie veel succes met alle voor bereidingen en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Leny van der Klis - Slingerland

Leny van der Klis is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocatis.
Emailadres: klisling@kpnmail.nl en telefoonnummer: 0515 575 089

M.S. Mulder-Hiemstra

M.S. Mulder-Hiemstra

Geboren in 1948 als boerendochter  op een boerderij gelegen tussen Burgwerd en Hartwerd. En nog steeds behept met grote affiniteit voor de agrarische sector.

Sinds 2004 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Al vele jaren woon ik in Bolsward, ben gehuwd en moeder van twee zonen en een dochter. Inmiddels is ons leven verrijkt met 9 kleinkinderen.

Dagelijks geniet ik volop van veel hobby’s, tuinieren, verzorging van dieren, golfen, bridgen en alle “zaken “ die op mijn pad komen.  Zesendertig jaar ben ik actief geweest in het  christelijk basisonderwijs, waarvan 32 jaar in Bolsward. Het lesgeven en omgaan met kinderen heeft me veel levenservaring en vreugde gegeven . De creatieve vakken hebben mijn voorkeur. Juist de creativiteit komt me goed van pas tijdens de voorbereiding van een huwelijksspeech. Voor een persoonlijke tint hieraan , kom ik graag langs voor een gesprek.

Ik vind het een verantwoordelijke taak maar ook een eer om een bijdrage te mogen leveren aan een “onvergetelijke dag” in jullie leven. We maken er iets unieks van.

Mieke Mulder is beschikbaar op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties.

Email: m.mulder@florex-ba.nl
Telefoonnummer: 0515 573 432

Marijke Griek

Marijke Griek

Ik ben per 1 mei 2007 aangenomen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs), bij de gemeente Nijefurd en ik ben meegegaan naar de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, en wil mij graag even aan jullie voorstellen.

Ik ben Marijke Griek en woon in Hindeloopen, ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Er werd gevraagd om wat over onszelf te schrijven, nu is het natuurlijk niet zo makkelijk om jezelf te promoten en het moet natuurlijk ook geen wedstrijd worden maar ik zal vertellen hoe ik te werk ga bij een huwelijk.

Ik maak een paar weken voor de grote dag een afspraak met jullie voor een gesprek. We bespreken dan wat jullie wensen voor de ceremonie zijn en ik heb een lijstje met allerlei vragen over jullie leven, jullie eerste ontmoeting, jullie toekomst plannen en over alles wat met jullie liefde te maken heeft.
Met die antwoorden ga ik aan de slag en probeer een mooie persoonlijke toespraak voor jullie te maken. Ik vind het belangrijk dat een bruidspaar zichzelf herkent in een toespraak maar dat ook de familie er bij wordt betrokken. Daarom vraag ik ook vaak om wat over je jeugd te vertellen, voor de ouders is het toch ook een belangrijke dag. Het is eigenlijk te veel om het allemaal op papier te zetten, maar dat wordt allemaal duidelijk bij het voorgesprek.
 

Ik hoop in de toekomst nog veel mensen te mogen trouwen, het is een hele speciale dag voor het bruidspaar, en ik zou het een eer vinden als ik daar bij mag zijn als "babs". Ik wens jullie veel succes met het voorbereiden van jullie grote dag en met het uitzoeken van een ambtenaar. Ik doe de toespraken alleen in het Nederlands en speciaal voor de Hindeloopers in het Hylpers.

Vriendelijke groeten en misschien tot ziens, Marijke Griek

(Mevrouw Griek is beschikbaar voor alle trouwlocaties en is alle dagen beschikbaar)

Emailadres: marijkegriek@gmail.com
Telefoonnummer: 0514-522560 of 06-25125358

Paulus Groenendijk

Paulus Groenendijk

Ben geboren en getogen op het friese platteland. Mijn arbeidzaam leven heb ik intussen ingewisseld voor de Vut. Met veel plezier ben ik Babs en trouw bij voorkeur in de oude gemeente Wunseradiel.

Email: p.groenendijk10@kpnplanet.nl
Telefoonnummer: 0517-579213

Reino Elzinga-van der Velde

Reino Elzinga-van der Velde

Gefeliciteerd. Jullie gaan trouwen. Jullie zijn druk bezig met alle voorbereidingen en zoeken nu een trouwambtenaar.

Ontspannen en gezellig

Trouwen is een bijzonder moment in jullie leven. Het wordt één van die dagen in jullie leven, die je nooit meer vergeet. Als trouwambtenaar zorg ik er voor dat jullie elkaar het Ja-woord in een ontspannen en gezellige sfeer zullen geven op een door jullie uitgekozen locatie.

Persoonlijke speech

Om een speech te kunnen maken wil ik jullie graag leren kennen. Daarom kom ik een keer bij jullie langs voor een gesprek, waarin ik vragen stel en vooral luister naar jullie verhalen en wensen. Ik kan hierdoor een persoonlijke toespraak schrijven. Vanzelfsprekend neem ik jullie wensen mee in dit verhaal. In dit gesprek vertel ik jullie ook over de gang van zaken tijdens de trouwplechtigheid. Omdat trouwen in je moederstaal het mooist is, trouw ik in het Nederlands, Fries of Engels.

Mijn naam is Reino Elzinga-van der Velde

Ik woon in Makkum, ben getrouwd, heb drie zonen, drie schoondochters en twee kleinkinderen. Ik ben met heel veel plezier trouwambtenaar, omdat ik graag met mensen omga, geïnteresseerd ben in levensverhalen en graag een mooi en persoonlijk verhaal schrijf. Ik vind het nog steeds een prachtig moment wanneer een bruidspaar elkaar het Ja-woord geeft.

Ik wens jullie veel succes en plezier bij de verdere voorbereidingen van jullie trouwdag en wie weet tot ziens!

Reino Elzinga-van der Velde is alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties.
Email: benrelzinga@ziggo.nl
Telefoon: 0515 231 923

Roos Brandsma-van der Werf

Roos Brandsma-van der Werf

Sinds het jaar 2000 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en sluit ik huwelijken in de gemeente Bolsward. En iedere keer vind ik het weer een eer om dit te mogen doen. Waar is dat meer op zijn plaats dan in het prachtige- en monumentale stadhuis van Bolsward, waar je als bruidspaar zeer welkom bent.

Ik zie het als mijn taak om in een persoonlijk gesprek, waar ik graag de tijd voor neem, naar jullie verhaal te luisteren om zo een eigen stijl en karakter aan dit belangrijke moment in jullie leven te geven. Bruidspaar, ik hoop dat je zult ervaren,dat het sluiten van jullie huwelijk, een waardevol onderdeel mag zijn van een liefdevol begin.; een onvergetelijke huwelijksdag. Nu nog wat over mijzelf;

Ik woon al vele jaren in Bolsward, ben getrouwd en moeder van twee zonen en geniet Intussen ook van onze kleinzoon. Vele jaren ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeute in het verpleeghuis Bloemkamp.

Met vriendelijke groet,

Roos Brandsma

Roos Brandsma is op alle dagen beschikbaar voor alle trouwlocaties.

Email: brandsmaroos@hotmail.com
Telefoonnummer: 0515 572 012

Wies Vellinga-Brouwer

Wies Vellinga-Brouwer

Wat fijn dat jullie (er over nadenken om te ) gaan trouwen. Leuk hè al die voorbereidingen. Ook al zo’n dik bruidsboek gehaald? Er moet behoorlijk wat geregeld worden. Nu moet je ook nog bedenken welke ambtenaar van de burgerlijke Stand jullie huwelijk mag sluiten.

Ik zeg bewust mag want dat is natuurlijk een groot voorrecht. Als mannen van mannen, en vrouwen van vrouwen houden dan is het prachtig dat zij, als ze dat willen, ook kunnen en mogen trouwen. Deze verliefden hebben soms al zoveel keuzes moeten maken. De keuze die je voor elkaar doet is dan wel heel speciaal. Van harte wil ik ook jullie huwelijken sluiten!

Ik ben al meer dan 35 jaar heel gelukkig getrouwd, moeder van vijf meiden en één zoon en zeer trotse oma van twee prachtige kleinzoons en een kleindochter.  Onze ploeg breidt zich steeds meer uit want inmiddels zijn er drie schoonzonen en een schoondochter bijgekomen... Als ervaringsdeskundige kan ik het huwelijk dan ook van harte bij jullie aanbevelen.

Ik ben lerares in het basisonderwijs. Lekker banjeren op het strand vind ik heerlijk. Bovendien vind ik het leuk om te surfen (..nee, niet op het water, dat wordt niks). Ik houd van muziek in de ruimste zin van het woord. Maar genoeg over mij, het gaat om jullie. Mochten jullie van mijn diensten gebruik willen maken dan kunnen we van te voren nog nader kennis maken.

Veel succes met alle voorbereidingen en misschien tot ziens.

Met vriendelijke groeten Wies Vellinga

Wies Vellinga is op woensdag vanaf 14.30 uur en op vrijdag de hele dag beschikbaar voor alle trouwlocaties.
Email: pevellinga@home.nl