Veerpontjes

Home > Inwoners > Veerpontjes

Veerpontjes

Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat er een aantrekkelijk en uitgebreid fietspaden- en wandelnetwerk aanwezig is. In deze waterrijke gemeente horen daar natuurlijk overzetten, zoals de veerpontjes ook wel worden genoemd, bij. Deze veerpontjes vormen een essentiële schakel in het fiets- en wandelnetwerk. Ze worden door eigen inwoners gebruikt in de routes naar het werk en de school en daarnaast wordt er veel gebruik van gemaakt door recreanten en toeristen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft twee pontjes.

Pont Gaastmeer- Nijhuizum

Pont Gaastmeer Nijhuizum