Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Witmarsum, verkeershinder deel Kerkplein, 29-05 2017

Op maandag 29 mei 2017 tussen 7:30 uur tot 14:00 uur is er sprake van verkeershinder ter plaatse van Kerkplein 2 (Koepelkerk) te Witmarsum voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Koepelkerk vinden bouwwerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een hijskraan ingezet.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door B.V. Kraanbedrijf BKF te Franeker. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Hans M. Plat van B.V. Kraanbedrijf BKF via het tel.nr. 088-2530253.

Oudega, afsluiting deel Reafinne, 16-05 t/m 02-06 2017

Vanaf dinsdag 16 mei t/m vrijdag 02 juni 2017 is een deel van de Reafinne, tussen de kruising met ‘t Reijdlan en de kruising met de Breksdyk, te Oudega afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Reafinne vinden herstraatwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Burgwerd, afsluiting Trekpad, 22-05 t/m 09-06 2017

Vanaf maandag 22 mei t/m vrijdag 09 juni 2017 is het fietspad het Trekpad tussen Burgwerd en Bolsward afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het fietspad het Trekpad vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Klaas Kooistra van Jansma Drachten via het tel.nr. 0512–334070. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gaast, afsluiting deel Boerestreek, 15-05 t/m 09-06 2017

Vanaf maandag 15 mei t/m vrijdag 09 juni 2017 is een deel van de Boerestreek te Gaast afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbaan van de Boerestreek vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Ferwoude, afsluiting deel Zeedijk, 01-05 t/m 02-06 2017

Vanaf maandag 01 mei t/m vrijdag 02 juni 2017 is een deel van de Zeedijk te Ferwoude afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbaan van de Zeedijk vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel Harinxmakade, 15-05 t/m 09-06 2017

Vanaf maandag 15 mei t/m vrijdag 09 juni 2017 tussen 07:00 uur en 15:45 uur is een deel van de Harinxmakade, tussen Harinxmakade nr. 3 tot nr. 11, te Sneek afgesloten voor al het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Harinxmakade vinden bouwwerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een hijskraan ingezet.

De hulpdiensten hebben vanuit beide richtingen tot aan de werkzaamheden te allen tijde toegang tot de Harinxmakade.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Friso Aannemingsmaatschappij B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de projectleider van het werk dhr. Cor Boorsma van Friso Aannemingsmaatschappij B.V. via het tel.nr. 06-10031167.

Witmarsum, afsluiting deel Molenweg, 18-04 t/m 04-08 2017

Vanaf dinsdag 18 april t/m vrijdag 04 augustus 2017 is een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en De Spinnekop, te Witmarsum afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molenweg wordt de kademuur vervangen. Verder wordt ook de bestaande bestrating vervangen voor definitieve bestrating.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Beens Groep B.V. te Genemuiden. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. D. Buijert van Beens Groep B.V. via het tel.nr. 06-51244694. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Narsing Lakhi van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Breezanddijk, verkeershinder A7 Afsluitdijk, 13-03 t/m 12-7 2017

Vanaf maandag 13 maart 06:00 uur tot en met woensdag 12 juli 2017 is er sprake van verkeershinder op het traject A7 Breezanddijk – Zurich en het traject A7 Zurich – Breezanddijk voor al het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheid gaat het?

Aan het Lorentzspuisluizencomplex bij Kornwerderzand vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de heftorens en bedieningsgebouwen. De genoemde werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden aan de draaibrug. Dit om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er verkeersmaatregelen?

In de periode 13 maart tot en met 13 april 2017 is op de snelweg A7 Afsluitdijk één rijstrook beschikbaar per rijrichting. De maximumsnelheid bedraagt tijdens de bovengenoemde periode van verkeershinder 50 km/uur. In de spitsuren en bij brugopeningen kan extra vertraging ontstaan.

Let op: breedtebeperking voor het wegverkeer bedraagt 3,00 meter. De breedtebeperking op het fietspad bedraagt 1,60 meter!

In de periode 14 april tot en met 12 juli 2017 zijn alle rijstroken op de snelweg A7 Afsluitdijk beschikbaar voor het verkeer. Wel gelden er dan ter plaatse van de werkzaamheden aan de spuisluizen rijstrookversmallingen en een maximumsnelheid van 70 km/uur.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Mourik Groot-Ammers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jan van Rijn, tel.nr. 06-13634531 / jvrijn@mourik.com, dhr. Hans Gockel, tel.nr. 06-51406503 / hans.gockel@anteagroup.com of Rob Termaat van Rijkswaterstaat, tel.nr. 06-51367598 / rob.termaat@rws.nl. Verder kunt u meer informatie vinden op http://www.vananaarbeter.nl/.

Sneek, verkeersstremming Olde Ee, 16-01 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 30 juni 2017 is de Olde Ee te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De stremming geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Olde Ee vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Cnossen Infra bv te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. T. Bonnema van Cnossen Infra bv, tel.nr. 0515-430400.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henk Rozema via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.