Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Spannenburg, afsluiting brug N354, 25-11 t/m 26-11 2017

Spannenburg, afsluiting brug N354

Vanaf zaterdag 25 november 22:00 uur tot zondag 26 november 11:00 uur 2017 is de brug gelegen in de provinciale weg N354 bij Spannenburg afgesloten voor al het wegverkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug gelegen in de provinciale weg N354 bij Spannenburg vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Martien Tolboom van Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw via het tel.nr. 0517-414615. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Luitzen Wesselius van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Jutrijp, afsluiting deel Louwewei, 22-11 t/m 24-11 2017

Jutrijp, afsluiting deel Louwewei

Vanaf woensdag 22 november tot en met vrijdag 24 november 2017 is een deel van de Louwewei, ter hoogte van de Sansleat, in Jutrijp afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Louwewei, ter hoogte van de Sansleat, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Nota Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra bv via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting brug Worp Tjaardastraat, 09-10 t/m 24-11 2017

Sneek, afsluiting brug Worp Tjaardastraat

Vanaf maandag 09 oktober tot en met vrijdag 24 november 2017 is de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

De bovengenoemde afsluiting valt deels samen met de afsluiting, 13-11 t/m 22-12 2017 en 08-01 t/m 19-01 2018, van de brug over de Swette gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan in Sneek.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Boer & De Groot civiele werken b.v. te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de projectleider van het werk dhr. Gerlof Tiemersma van De Boer & De Groot civiele werken b.v. via het tel.nr. 0517-430542. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum, afsluiting deel ‘t Leantsje, 20-11 t/m 08-12 2017

Hemelum, afsluiting deel ‘t Leantsje

Vanaf maandag 20 november tot en met vrijdag 08 december 2017 is een deel van ‘t Leantsje, ter hoogte van de kruising De Buorren/Morrapaed/’t Leantsje, in Hemelum afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van ‘t Leantsje, ter hoogte van de kruising De Buorren/Morrapaed/’t Leantsje, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het doorgaande verkeer, onder andere fietsers en voetgangers, gebruikmaken van de Sijbren Sytsmastrjitte om ’t Leantsje te bereiken. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tjitte Bonnema van Cnossen Infra B.V. via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek, 13-11 2017 t/m 27-04 2018

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek

Vanaf maandag 13 oktober 2017 tot en met vrijdag 27 april 2018 zijn diverse straten in de wijk Noorderhoek te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De volgende straten zijn gefaseerd tijdens de genoemde periode afgesloten: Dokter Pieter Sipmastraat, Gijsbert Japiksstraat, Kerkhofslaan, Ubbo Emmiusstraat, Douwe Hansmastraat, Napjusstraat, Waling Dijkstrastraat en de Wassenberghstraat. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan diverse straten in de wijk Noorderhoek vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden behoren bij het project Noorderhoek Zuid Sneek.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Nota Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra bv via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Heeg, afsluiting deel Molefinne, 17-11 t/m 29-11 2017

Heeg, afsluiting deel Molefinne

Vanaf vrijdag 17 november tot en met woensdag 29 november 2017 is een deel van de Molefinne, tussen de kruising Molefinne/Tollewei en de kruising Molefinne/Reidfinne, te Heeg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molefinne, tussen de kruising Molefinne/Tollewei en de kruising Molefinne/Reidfinne, vinden riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer en de gemeente geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu b.v. te Tjerkwerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Rinze Bergsma van Haarsma Infra & Milieu b.v. via het tel.nr. 06-23536715. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ewoud Zwaan van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting deel fietspad Bacchante, 07-11 2017 t/m 16-02 2018

Sneek, afsluiting deel fietspad Bacchante

Vanaf dinsdag 07 november 2017 tot en met vrijdag 16 februari 2018 is een deel van het fietspad Bacchante, ter hoogte van de supermarkt gelegen aan de Keizersmantel 437, in Sneek afgesloten voor het fietsverkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er vinden uitbreidingswerkzaamheden plaats aan de supermarkt gelegen aan de Keizersmantel 437. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Poiesz Supermarkten B.V. uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. A. Faber van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. via het tel.nr. 0515-572828. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Frans Mooy van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, afsluiting Tademahof, 13-11 t/m 01-12 2017

Workum, afsluiting Tademahof

Vanaf maandag 13 november tot en met vrijdag 01 december 2017 is de Tademahof in Workum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Tademahof vinden straatwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. A. Faber van A. Faber B.V. via het tel.nr. 06-10371726. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, afsluiting spoorwegovergang Aldedyk, 28-11 t/m 29-11 2017

Workum, afsluiting spoorwegovergang Aldedyk

In de nacht van dinsdag 28 november op woensdag 29 november 2017 is vanaf 22:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 38.929) gelegen in de Aldedyk bij Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Aldedyk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Heeg, afsluiting deel Molefinne, 23-10 t/m 15-12 2017

Heeg, afsluiting deel Molefinne

Vanaf maandag 23 oktober tot en met vrijdag 15 december 2017 is een deel van de Molefinne te Heeg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molefinne vinden riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer en de gemeente geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu b.v. te Tjerkwerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Rinze Bergsma van Haarsma Infra & Milieu b.v. via het tel.nr. 06-23536715. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ewoud Zwaan van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting Bottinge, 09-10 2017 t/m 02-02 2018

plattegrond locatie Sneek, afsluiting Bottinge

Vanaf maandag 09 oktober tot en met vrijdag 02 februari 2018 is de Bottinge te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Bottinge vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf WMR Rinsumageest BV te Rinsumageest. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het  tel.nr. 06-22763065. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting brug tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan, 13-11 t/m 22-12 2017 en 08-01 t/m 19-01 2018

plattegrond locatie Sneek, afsluiting brug tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan

Vanaf maandag 13 november tot en met vrijdag 22 december 2017 en vanaf maandag 08 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018 is de brug over de Swette gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

De bovengenoemde afsluiting valt deels samen met de afsluiting, 09 oktober t/m 17 november 2017, van de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat in Sneek.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug over de Swette legen tussen de rijbanen Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Boer & De Groot civiele werken b.v. te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de projectleider van het werk dhr. Gerlof Tiemersma van De Boer & De Groot civiele werken b.v. via het tel.nr. 0517-430542. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.