Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Sneek, afsluiting spoorwegovergang Stadsrondweg Noord, 10-09 en 11-09 2018

Sneek, afsluiting spoorwegovergang Stadsrondweg Noord

In de nacht van maandag 10 september op dinsdag 11 september 2018 is vanaf 23:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 19.650) gelegen in de Stadsrondweg Noord in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Stadsrondweg Noord vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, afsluiting spoorwegovergang Nijhuzumerdijk, 10-09 t/m 11-09 2018

Workum, afsluiting spoorwegovergang Nijhuzumerdijk

In de nacht van maandag 10 september op dinsdag 11 september 2018 is vanaf 00:00 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 36.877) gelegen in de Nijhuzumerdijk bij Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Nijhuzumerdijk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gaast/Piaam, verkeersafsluiting deel Zeedijk, 27-08 t/m 31-08 2018

Gaast/Piaam, verkeersafsluiting deel Zeedijk

Vanaf maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018 is een deel van de Zeedijk tussen Gaast en Piaam afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Zeedijk vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting Grootzand, 27-08 t/m 07-09 2018

Vanaf maandag 27 augustus tot en met vrijdag 07 september 2018 is het Grootzand ter hoogte van de Havenstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het Grootzand vinden straatwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via het tel.nr. 06–51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek, 13-11 2017 t/m 24-08 2018

Vanaf maandag 13 oktober 2017 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 zijn diverse straten in de wijk Noorderhoek te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De volgende straten zijn tijdens de genoemde periode afgesloten: Dokter Pieter Sipmastraat, Gijsbert Japiksstraat, Kerkhofslaan, Ubbo Emmiusstraat, Douwe Hansmastraat, Napjusstraat, Waling Dijkstrastraat en de Wassenberghstraat. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan diverse straten in de wijk Noorderhoek vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden behoren bij het project Noorderhoek Zuid Sneek.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Nota Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra bv via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof, 12-02 t/m 26-10 2018

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof

Vanaf maandag 12 februari 07:00 uur tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is een deel van het Oud Kerkhof, tussen Oud Kerkhof 7 en Grote Kerkstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand gelegen aan Marktstraat 8 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Pieter Reitsema van Bouwgroep Dijkstra Draisma via het tel.nr. 06-25334827. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.