Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Workum, afsluiting spoorwegovergang Aldedyk, 28-11 t/m 29-11 2017

Workum, afsluiting spoorwegovergang Aldedyk

In de nacht van dinsdag 28 november op woensdag 29 november 2017 is vanaf 22:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 38.929) gelegen in de Aldedyk bij Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Aldedyk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Warns, afsluiting deel Op ‘e Wâl, 24-10 t/m 27-10 2017

Warns, afsluiting deel Op ‘e Wâl

Op dinsdag 24 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2017 is een deel van de Op ‘e Wâl, ter hoogte van de kruising Op ‘e Wâl/Kapelstrjitte/De Waske, in Warns afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Op ‘e Wâl, ter hoogte van de kruising Op ‘e Wâl/Kapelstrjitte/De Waske, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tjitte Bonnema van Cnossen Infra B.V. via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Heeg, afsluiting deel Molefinne, 23-10 t/m 15-12 2017

Heeg, afsluiting deel Molefinne

Vanaf maandag 23 oktober tot en met vrijdag 15 december 2017 is een deel van de Molefinne te Heeg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molefinne vinden riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer en de gemeente geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu b.v. te Tjerkwerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Rinze Bergsma van Haarsma Infra & Milieu b.v. via het tel.nr. 06-23536715. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ewoud Zwaan van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Bolsward, afsluiting deel Grote Dijlakker, deel Kleine Dijlakker, Katterug, deel Groot Kerkhof en deel Kerkstraat, 30-10 t/m 17-11 2017

plattegrond locatie Bolsward, afsluiting deel Grote Dijlakker, deel Kleine Dijlakker, Katterug, deel Groot Kerkhof en deel Kerkstraat

Vanaf maandag 30 oktober tot en met vrijdag 17 november 2017 is een deel van de Grote Dijlakker, tussen St. Jansstraat 9 t/m Grote Dijlakker 19, een deel van de Kleine Dijlakker en de Katterug, tussen Kleine Dijlakker 14 t/m Groot Kerkhof 9, een deel van het Groot Kerkhof en een deel van de Kerkstraat, tussen de kruising Broerestraat/Kerkstraat en de kruising Groot Kerkhof/Groot Kerkhof richting Grote Kampen, in Bolsward afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Grote Dijlakker en de Katterug vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De aanwonenden worden door middel van een brief van Liander geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Pol Infratechniek te Leeuwarden. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Riemer Poelstra van Pol Infratechniek via het tel.nr. 06-22927788. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Groenedijk, 16-10 t/m 27-10 2017

plattegrond locatie Sneek, afsluiting Groenedijk

Vanaf maandag 16 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017 is de Groenedijk te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Groenedijk vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?                                                 

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of dhr. Sybe van der Meer van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Bottinge, 09-10 2017 t/m 02-02 2018

plattegrond locatie Sneek, afsluiting Bottinge

Vanaf maandag 09 oktober tot en met vrijdag 02 februari 2018 is de Bottinge te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Bottinge vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf WMR Rinsumageest BV te Rinsumageest. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het  tel.nr. 06-22763065. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting brug tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan, 06-11 t/m 20-12 2017

plattegrond locatie Sneek, afsluiting brug tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan

Vanaf maandag 06 november tot en met woensdag 20 december 2017 is de brug over de Swette gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

De bovengenoemde afsluiting valt deels samen met de afsluiting, 09 oktober t/m 17 november 2017, van de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat in Sneek.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug over de Swette legen tussen de rijbanen Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Boer & De Groot civiele werken b.v. te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de projectleider van het werk dhr. Gerlof Tiemersma van De Boer & De Groot civiele werken b.v. via het tel.nr. 0517-430542. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting brug Worp Tjaardastraat, 09-10 t/m 17-11 2017

plattegrond locatie Sneek, afsluiting brug Worp Tjaardastraat

Vanaf maandag 09 oktober tot en met vrijdag 17 november 2017 is de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

De bovengenoemde afsluiting valt deels samen met de afsluiting, 06 november t/m 20 december 2017 (genoemde periode van uitvoering onder voorbehoud), van de brug over de Swette gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan in Sneek.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug over de Franekervaart gelegen in de Worp Tjaardastraat vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. 

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Boer & De Groot civiele werken b.v. te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de projectleider van het werk dhr. Gerlof Tiemersma van De Boer & De Groot civiele werken b.v. via het tel.nr. 0517-430542. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward, verkeershinder Cnossenlaan, 14-08 t/m 25-10 2017

plattegrond locatie Bolsward, verkeershinder Cnossenlaan

Vanaf maandag 14 augustus tot en met woensdag 25 oktober 2017 is er sprake van verkeershinder op de Cnossenlaan te Bolsward voor het doorgaande verkeer. Tijdens de genoemde periode van verkeershinder kan er soms sprake zijn van een tijdelijke rijbaanafsluiting.

De hulpdiensten hebben bij een prio 1 melding te allen tijde toegang tot de Cnossenlaan.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Cnossenlaan vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Wanneer de Cnossenlaan tijdelijk is afgesloten voor het doorgaande verkeer is er sprak van een omleidingsroute. De omleidingsroute wordt dan op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens uitgevoerd door Verkley uit Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Erik Plat van Verkley via het tel.nr. 06-10033893. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.