Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Sneek, verkeershinder deel Stadsrondweg Noord, 26-06 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 is er sprake van verkeershinder op een deel van de Stadsrondweg Noord, tussen de rotonde ingang wijk Harinxmaland en de spoorwegovergang, te Sneek voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Bij een deel van de Stadsrondweg Noord, tussen de rotonde ingang wijk Harinxmaland en de spoorwegovergang, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er één rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. De doorstroming van het verkeer wordt geregeld door tijdelijke verkeersregelinstallaties (stoplichten).

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens uitgevoerd door Stam & Co Infratechniek B.V. uit Wormerveer. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jens Kooistra van Stam & Co Infratechniek B.V. via het tel.nr. 06-12282563. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Anne-Jan Brouwer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Warns, verkeershinder Reade Wei, 26-06 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 kan er sprake zijn van verkeershinder op de Reade Wei te Warns voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op de Reade Wei wordt de riolering gerelinend. Relinen is een renovatietechniek waarbij een kunststof kous in het riool wordt gebracht waarna deze wordt uitgehard met UV-licht. In de informatieve video is te zien hoe het relinen in zijn werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=kXItVu0AnNQ.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bestaat een kans dat het verkeer even moet wachten. Er wordt dan zoveel mogelijk geprobeerd om het verkeer snel weer ruimte te geven. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden te allen tijde passeren.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden wordt in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma GMB rioleringstechnieken B.V. te Kampen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Richard Meijer van GMB rioleringstechnieken B.V. via het tel.nr. 06-51849509. Ook kunt u voor vragen of meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Lemmerbrug, 26-06 t/m 28-06 en 04-07 t/m 06-07 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met woensdag 28 juni 2017 en van dinsdag 04 juli tot en met donderdag 06 juli 2017 is op de genoemde dagen vanaf 19:00 uur tot 23:00 uur de Lemmerbrug gelegen in de Lemmerweg te Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het beweegbare stalen brugdek van de Lemmerbrug vinden reparatiewerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Het slijpen aan het staal, wat geluidsoverlast kan geven, wordt zoveel mogelijk voor 21:00 uur uitgevoerd.

Contact

In de periode van maandag 26 juni tot en met woensdag 28 juni worden de werkzaamheden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Dijkstra Metaalbewerking uit Harlingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in de genoemde periode? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. N. Dijkstra van Dijkstra Metaalbewerking via het tel.nr. 06-54914991.

Vanaf dinsdag 04 juli tot en met donderdag 06 juli vinden er conserveringswerkzaamheden plaats, dat in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd wordt door Vriesia Schilderbedrijf uit Sneek. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de conserveringswerkzaamheden in de genoemde periode? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. C. Grobbe van Vriesia Schilderbedrijf via het tel.nr. 06-44819866.

Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden in de genoemde periodes bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum, afsluiting brug Meerswal, 26-06 t/m 28-07 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 28 juli 2017 is de brug gelegen in de Meerswal, over de Skraarder Feart, tussen Makkum en Schraard afgesloten voor al het wegverkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug gelegen in de Meerswal worden onderhoudswerkzaamheden verricht.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Oosterhof Holman B.V. te Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. W. de Groot van Oosterhof Holman B.V. via het tel.nr. 06-29591576. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Marco van der Ploeg van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeershinder verschillende locaties Stadsfenne, 19-06 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 kan op verschillende locaties in de Stadsfenne sprake zijn van verkeershinder voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op verschillende locaties in de wijk Stadsfenne wordt de riolering gerelinend. Relinen is een renovatietechniek waarbij een kunststof kous in het riool wordt gebracht waarna deze wordt uitgehard met UV-licht. In de informatieve video is te zien hoe het relinen in zijn werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=kXItVu0AnNQ.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bestaat een kans dat het verkeer even moet wachten. Er wordt dan zoveel mogelijk geprobeerd om het verkeer snel weer ruimte te geven. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden te allen tijde passeren.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden wordt in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma GMB rioleringstechnieken B.V. te Kampen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Richard Meijer van GMB rioleringstechnieken B.V. via het tel.nr. 06-51849509. Ook kunt u voor vragen of meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Woudsend, verkeershinder De Zwaan, 19-06 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 is er sprake van verkeershinder op een deel van De Zwaan te Woudsend voor het doorgaande verkeer. De genoemde verkeershinder geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van De Zwaan vinden herstraatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Het verkeer moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikmaken van een tijdelijke rijbaan, gelegen naast de rijbaan De Zwaan. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra BV via tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting kruising Furmerusstraat/Marsdiep/Suffridesstraat en verkeershinder deel Furmerusstraat, 21-06 t/m 04-08 2017

Vanaf woensdag 21 juni tot en met vrijdag 07 juli 2017 is de kruising Furmerusstraat/Marsdiep/Suffridesstraat, vanaf gasstation/gemaal aan de Marsdiep tot aan de Suffridesstraat, te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers. Vanaf maandag 10 juli tot en met vrijdag 04 augustus 2017 is er sprake van verkeershinder op een deel van de Furmerusstraat, tussen de kruising met de Suffridesstraat en de kruising met de J. Douwamastraat, te Sneek voor het doorgaande verkeer. De genoemde verkeershinder geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de kruising Furmerusstraat/Marsdiep/Suffridesstraat, vanaf gasstation/gemaal aan de Marsdiep tot aan de Suffridesstraat, vinden vanaf woensdag 21 juni tot en met vrijdag 07 juli 2017 wegwerkzaamheden plaats. Vanaf maandag 10 juli tot en met vrijdag 04 augustus 2017 vinden er wegwerkzaamheden plaats aan een deel van de Furmerusstraat, tussen de kruising met de Suffridesstraat en de kruising met de J. Douwamastraat.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Vanaf woensdag 21 juni tot en met vrijdag 07 juli 2017 is er sprake van een omleidingsroute. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Vanaf maandag 10 juli tot en met vrijdag 04 augustus 2017 moet het autoverkeer gebruikmaken van een tijdelijk aangelegde rijbaan, gelegen tussen de kruising Furmerusstraat/Suffridesstraat en de kruising Furmerusstraat/J. Douwamastraat. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet b.v. te Zeewolde. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jelmer Huisman van De Waard Grondverzet b.v. via het tel.nr. 06-53898624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Tersoal, afsluiting Wiersterwei, 26-06 t/m 28-07 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 28 juli 2017 is de Wiersterwei te Tersoal afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Wiersterwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward, afsluiting deel Marktstraat en deel Rijkstraat, 26-06 2017

Op maandag 26 juni 2017 vanaf 06:00 uur tot 14:00 uur is een deel van de Marktstraat en een deel van de Rijkstraat, ter hoogte van Marktstraat 1 en brug Rijkstraat, te Bolsward afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand gelegen aan Marktstraat 1 vinden bouwwerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een hijskraan ingezet.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De hulpdiensten hebben vanuit beide richtingen tot aan de werkzaamheden te allen tijde toegang tot de Marktstraat.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kielstra te Heerenveen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. L. Ynema van Kielstra via het tel.nr. 058-255 55 55. 

Draeisterhuzen en Pikesyl, afsluiting Pikedyk en Pikesyl, 20-06 t/m 21-07 2017

Vanaf dinsdag 20 juni t/m vrijdag 21 juli 2017 zijn de Pikedyk en de Pikesyl te Draeisterhuzen en Pikesyl afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Pikedyk en de Pikesyl vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Lollum, afsluiting Schoolbuurt en deel Aldhaven, 19-06 t/m 07-07 2017

Vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 07 juli 2017 op werkdagen vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur is de Schoolbuurt en een deel van de Aldhaven te Lollum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Schoolbuurt en een deel van de Aldhaven vinden straatwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Ane Bonsma van Cnossen Infra bv via tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel Olde Ee, 19-06 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 is de toegangsweg naar de Olde Ee te Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de toegangsweg naar de Olde Ee vinden riolerings- en herstraatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Gedurende de werkzaamheden aan de toegangsweg naar de Olde Ee worden er voorzieningen aangelegd voor de hulpdiensten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de paden richting de Meliere, de Schierstins of De Strikel.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De bewoners van de Olde Ee worden door de aannemer geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Cnossen Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Ane Bonsma van Cnossen Infra bv via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Sneek, afsluiting Lemmerbrug, 26-06 t/m 28-06 2017

Vanaf maandag 26 juni tot en met woensdag 28 juni 2017 is op de genoemde dagen vanaf 19:00 uur tot 00:00 uur de Lemmerbrug gelegen in de Lemmerweg te Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Lemmerbrug vinden laswerkzaamheden aan het brugdek plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Het slijpen aan het staal, wat geluidsoverlast oplevert, wordt zoveel mogelijk voor 23:00 uur uitgevoerd.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Dijkstra Metaalbewerking uit Harlingen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. N. Dijkstra van Dijkstra Metaalbewerking via het tel.nr. 0517-579580. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Witmarsum, afsluiting Easthimmerwei, 06-06 t/m 28-07 2017

Vanaf dinsdag 06 juni tot en met vrijdag 28 juli 2017 is de Easthimmerwei tussen Witmarsum en Bolsward afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Easthimmerwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bericht Rijkswaterstaat: Werkzaamheden Stevincomplex Afsluitdijk A7

Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over de hinder voor de weggebruiker als gevolg van de werkzaamheden op het Stevincomplex (Afsluitdijk A7).

Op woensdag 5 juli 2017 werken we aan het Stevincomplex. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de vulplaten onder de één van de bruggen. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.

Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor het wegverkeer vanaf dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur tot en met donderdag 6 juli om 03.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de Zuidbrug van het Stevincomplex gestremd voor het wegverkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen over de Noordbrug geleid. Hierdoor is op de A7 in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. Er is geen hinder voor het scheepvaartverkeer door werkzaamheden aan het Stevincomplex, alsmede voor het fietsverkeer over de Afsluitdijk. 

SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van Croon Elektrotechniek en advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie zie: http://www.vananaarbeter.nl

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Leon van Ruiten van Arcadis via het tel.nr. 06-25682887 of met mevr. Cecile Haffmans van Rijkswaterstaat via het tel.nr. 06-51404838.

Lollum en Waaxens, afsluiting Waaxenserweg en Toarnwerterleane, 22-06 t/m 07-07 2017

Vanaf donderdag 22 juni tot en met vrijdag 07 juli 2017 zijn de Waaxenserweg en de Toarnwerterleane te Lollum en Waaxens afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Waaxenserweg en de Toarnwerterleane vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Witmarsum, afsluiting deel Molenweg, 18-04 t/m 04-08 2017

Vanaf dinsdag 18 april t/m vrijdag 04 augustus 2017 is een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en De Spinnekop, te Witmarsum afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molenweg wordt de kademuur vervangen. Verder wordt ook de bestaande bestrating vervangen voor definitieve bestrating.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Beens Groep B.V. te Genemuiden. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. D. Buijert van Beens Groep B.V. via het tel.nr. 06-51244694. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Narsing Lakhi van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Breezanddijk, verkeershinder A7 Afsluitdijk, 13-03 t/m 12-7 2017

Vanaf maandag 13 maart 06:00 uur tot en met woensdag 12 juli 2017 is er sprake van verkeershinder op het traject A7 Breezanddijk – Zurich en het traject A7 Zurich – Breezanddijk voor al het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheid gaat het?

Aan het Lorentzspuisluizencomplex bij Kornwerderzand vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de heftorens en bedieningsgebouwen. De genoemde werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden aan de draaibrug. Dit om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er verkeersmaatregelen?

In de periode 13 maart tot en met 13 april 2017 is op de snelweg A7 Afsluitdijk één rijstrook beschikbaar per rijrichting. De maximumsnelheid bedraagt tijdens de bovengenoemde periode van verkeershinder 50 km/uur. In de spitsuren en bij brugopeningen kan extra vertraging ontstaan.

Let op: breedtebeperking voor het wegverkeer bedraagt 3,00 meter. De breedtebeperking op het fietspad bedraagt 1,60 meter!

In de periode 14 april tot en met 12 juli 2017 zijn alle rijstroken op de snelweg A7 Afsluitdijk beschikbaar voor het verkeer. Wel gelden er dan ter plaatse van de werkzaamheden aan de spuisluizen rijstrookversmallingen en een maximumsnelheid van 70 km/uur.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Mourik Groot-Ammers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jan van Rijn, tel.nr. 06-13634531 / jvrijn@mourik.com, dhr. Hans Gockel, tel.nr. 06-51406503 / hans.gockel@anteagroup.com of Rob Termaat van Rijkswaterstaat, tel.nr. 06-51367598 / rob.termaat@rws.nl. Verder kunt u meer informatie vinden op http://www.vananaarbeter.nl/.

Sneek, verkeersstremming Olde Ee, 16-01 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 30 juni 2017 is de Olde Ee te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De stremming geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Olde Ee vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Cnossen Infra bv te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. T. Bonnema van Cnossen Infra bv, tel.nr. 0515-430400.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henk Rozema via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.