Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Makkum, verkeersafsluiting deel Cynthia Lenigestraat, 19-10 en 26-10 2018

Makkum, verkeersafsluiting deel Cynthia Lenigestraat

Op vrijdag 19 oktober en op vrijdag 26 oktober 2018 is een deel van de Cynthia Lenigestraat, tussen de kruising met de Ds. L. Touwenlaan en C. Lenigestraat 35, in Makkum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Ds. L. Touwenlaan  vinden rioolwerkzaamheden plaats. De hiervoor benodigde vrachtwagens stremmen een deel van de Cynthia Lenigestraat.  

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma GMB Rioleringstechnieken te Kampen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum, verkeersafsluiting deel Nieuweweg en deel Ds. L. Tinholtstraat, 24-10 en 25-10 2018

Koudum, verkeersafsluiting deel Nieuweweg en deel Ds. L. Tinholtstraat

Op woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober 2018 is een deel van de Nieuweweg en de Ds. L. Tinholtstraat, vanaf Nieuweweg 17 tot de T-kruising met de Binnendijk, in Koudum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op een deel van de Nieuweweg en de Ds. L. Tinholtstraat vinden rioolwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Cnossen Infra B.V. te Sneek en GMB Rioleringstechnieken te Kampen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Poppenwier, verkeersafsluiting brug Harstawei, 15-10 t/m 26-10 2018

Poppenwier, verkeersafsluiting brug Harstawei

Vanaf maandag 15 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is de brug gelegen in de Harstawei bij Poppenwier afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug gelegen in de Harstawei vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met de dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Abbega, verkeersafsluiting Hissedyk, 05-11 t/m 21-12 2018

Vanaf maandag 5 november tot en met vrijdag 21 december 2018 is de Hissedyk bij Abbega afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Hissedyk worden waterleidingen vervangen.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven en er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens uitgevoerd door Verkley Drachten BV. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Erik Plat van Verkley Drachten BV via het tel.nr. 06–10033893.

Sneek, verkeersafsluiting Fumerusstraat, 15-10 t/m 02-11 2018

Vanaf maandag 15 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018 is de Fumerusstraat  tussen Jancko Douwamastraat en Suffridusstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Fumerusstraat vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tseard Kooistra van De Waard BV via het tel.nr. 06–51319174. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ale van der Ploeg van Mug Ingenieursbureau via het tel.nr. 06-15002180.

Sneek, verkeershinder deel Leeuwarderweg, 22-10 t/m 26-10 2018

Sneek, verkeershinder deel Leeuwarderweg

Vanaf maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is op een deel van de Leeuwarderweg, tussen de kruising met de Jachthavenstraat en de T-kruising met de Regenboogstraat, in Sneek sprake van verkeershinder voor het doorgaande verkeer. De genoemde verkeershinder geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Leeuwarderweg vinden groenwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er één rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Verder zijn er verkeersregelaars aanwezig.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden door gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de volgende contactpersonen dhr. Durk Weidenaar, tel.nr. 06-52790670, of met dhr. Klaas Gaastra, tel.nr. 06-25717144, van gemeente Súdwest-Fryslân.

Stavoren, afsluiting spoorwegovergang Kooijweg, 05-11 en 06-11 2018

Stavoren, afsluiting spoorwegovergang Kooijweg

In de nacht van maandag 05 november op dinsdag 06 november 2018 is vanaf 23:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 49.348) gelegen in de Kooijweg bij Stavoren afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Kooijweg vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting brug Akkerwinde N354, 19-10 2018

Sneek, verkeersafsluiting brug Akkerwinde N354

Hierbij informeren wij u over de verkeersafsluiting van de brug Akkerwinde rijksweg N354 bij Sneek op vrijdag 19 oktober 2018 tussen 07:00 uur en 17:00 uur. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Op de genoemde dag vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de brug Akkerwinde.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Vermeulen Groep te Hazerswoude-Dorp. Voor vragen en/of meer informatie verwijzen wij u naar de contactpersoon namens Vermeulen Groep dhr. Rein Steenbergen, tel.nr. 06-11604097/079-3319454.

Sneek, verkeersafsluiting Chr. Schotanusstraat en parkeerterrein Chr. Schotanusstraat, 08-10 2018 t/m 16-04 2019

Sneek, verkeersafsluiting Chr. Schotanusstraat en parkeerterrein Chr. Schotanusstraat

Vanaf maandag 08 oktober 2018 tot en met dinsdag 16 april 2019 is de Chr. Schotanusstraat en het parkeerterrein Chr. Schotanusstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Chr. Schotanusstraat en het parkeerterrein Chr. Schotanusstraat vinden riool- en herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tim Kramer van Nota Infra B.V. via het tel.nr. 06-51676748. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Bonne Stienstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting kruising Worp Tjaardastraat/Chr. Schotanusstraat/Winsemiusstraat, 08-10 t/m 18-10 2018

Sneek, verkeersafsluiting kruising Worp Tjaardastraat/Chr. Schotanusstraat/Winsemiusstraat

Vanaf maandag 08 oktober tot en met donderdag 18 oktober 2018 is de kruising Worp Tjaardastraat/Chr. Schotanusstraat/Winsemiusstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de kruising Worp Tjaardastraat/Winsemiusstraat vinden rioolwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tim Kramer van Nota Infra B.V. via het tel.nr. 06-51676748. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Bonne Stienstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward, verkeersafsluiting deel Knetemannstraat en parkeerterrein Oordje en verkeershinder deel Oordje, 01-10 t/m 02-11 2018

Bolsward, verkeersafsluiting deel Knetemannstraat en parkeerterrein Oordje en verkeershinder deel Oordje

Vanaf maandag 01 oktober tot en met vrijdag 02 november 2018 is een deel van de Knetemannstraat en het parkeerterrein Oordje afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Verder is op een deel van het Oordje sprake van verkeershinder.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op een deel van het Oordje aan de zijde van het water worden nieuwe parkeervakken aangelegd en het parkeerterrein wordt heringericht. Verder vindt op een deel van de Knetemanstraat aan de zijde van het parkeerterrein Oordje straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De werkzaamheden aan een deel van het Oordje worden uitgevoerd met een halve rijbaanafzetting. 

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Verder de oproep aan de direct aanwonenden om de auto’s elders in de wijk te parkeren!!!

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Tjitte Bonnema van Cnossen infra bv via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Bonne Stienstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof, 12-02 t/m 26-10 2018

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof

Vanaf maandag 12 februari 07:00 uur tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is een deel van het Oud Kerkhof, tussen Oud Kerkhof 7 en Grote Kerkstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand gelegen aan Marktstraat 8 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Pieter Reitsema van Bouwgroep Dijkstra Draisma via het tel.nr. 06-25334827. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.