Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Hemelum, werkzaamheden aan de rondweg Rondweg, week 8 t/m week 31

In week 8 zal er gestart worden met de fysieke werkzaamheden van de aanleg van de rondweg.
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De faseringen zijn terug te vinden in de tekening.

Waar gaat het om?

Omschrijving van de faseringen:

 • Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei- De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.
  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;
 • Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster.
  Wel stemmingen. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.
  De omleidingsroute wordt omstreeks week 10 gepubliceerd.
 • Fase 3) T-aansluiting met de Soal.
  Een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.
  De omleidingsroute wordt omstreeks week 13 gepubliceerd.
 • Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei.
  Wel stremmingen. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.
  De omleidingsroute wordt omstreeks week 24 gepubliceerd.

Naar verwachting zal de weg in augustus 2018 opengesteld worden voor het verkeer .

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
Gemeente Súdwest-Fryslân - toezichthouder - dhr. Patrick van Wijngaarden - T 14 0515
Jansma Drachten B.V. - hoofduitvoerder - dhr. Alfred Stiksma - uitvoerder - dhr. Alle Kramer - T 0512 334070

Sneek, afsluiting kruising Galigastraat/Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Gr. Kerkstraat, 05-03 2018

Sneek, afsluiting kruising Galigastraat/Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Gr. Kerkstraat

Op maandag 05 maart 2018 is de kruising Galigastraat/Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Gr. Kerkstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de kruising Galigastraat/Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Gr. Kerkstraat vinden rioolwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma GMB Rioleringstechnieken B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jeroen Schapelhouman van firma GMB Rioleringstechnieken B.V. via het tel.nr. 06-53490729. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Stavoren, afsluiting deel Voorstraat, 05-03 t/m 30-03 2018

Stavoren, afsluiting deel Voorstraat

Vanaf maandag 05 maart tot en met vrijdag 30 maart 2018 is een deel van de Voorstraat, tussen Voorstraat 22 en Voorstraat 96, in Stavoren afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Voorstraat, tussen Voorstraat 22 en Voorstraat 96, vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. A. Faber van A. Faber B.V. via het tel.nr. 06-10371726. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, geen brugbediening scheepvaartverkeer Beginebrug en Noorderbrug, 19-02 t/m 30-03 en 12-03 t/m 16-03 2018

Workum, geen brugbediening scheepvaartverkeer Beginebrug en Noorderbrug

Vanaf maandag 19 februari tot en met vrijdag 30 maart 2018 is de Beginebrug in Workum afgesloten voor het scheepvaartverkeer. De Noorderbrug is vanaf maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart  2018 in Workum afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Er is gedurende de genoemde periodes geen scheepvaartverkeer mogelijk door Workum.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Beginebrug en de Noorderbrug vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Firma Spie Nederland BV uit Wijhe. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. K. Postma van Firma Spie Nederland BV via het tel.nr. 0570-522525. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Narsing Lakhi van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward, afsluiting Kerkstraat, Broerestraat en kruising Kerkstraat/Broerestraat, 22-02 en 23-02 2018

Op donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari 2018 is de Kerkstraat in Bolsward afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Verder is op vrijdag 23 februari 2018 ook de Broerestraat en de kruising Kerkstraat/Broerestraat afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Kerkstraat en de kruising Kerkstraat/Broerestraat vinden rioolwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma GMB Rioleringstechnieken B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jeroen Schapelhouman van firma GMB Rioleringstechnieken B.V. via het tel.nr. 06-53490729. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum, geen brugbediening scheepvaartverkeer bruggen en sluis, 26-02 t/m 16-03 2018

Makkum, geen brugbediening scheepvaartverkeer bruggen en sluis

Vanaf maandag 26 februari tot en met vrijdag 16 maart 2018 zijn de bruggen Suderseewei en Vallaat en de sluis Workumerdijk in Makkum afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Er is gedurende de genoemde periode geen scheepvaartverkeer mogelijk via Makkum tussen het IJsselmeer en de binnenwateren. Het scheepvaartverkeer kan gebruik maken van de sluis in Workum.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De bruggen Suderseewei en Vallaat en de sluis Workumerdijk worden voorzien van een nieuwe elektrotechnisch besturingssysteem en een nieuwe hydraulische aandrijving.

De periode van geen brug- en sluisbediening wordt zo kort mogelijk gehouden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Firma Moekotte uit Veendam. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. J. Strootman van Firma Moekotte via het tel.nr. 059-8350380. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof, 12-02 t/m 26-10 2018

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof

Vanaf maandag 12 februari 07:00 uur tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is een deel van het Oud Kerkhof, tussen Oud Kerkhof 7 en Grote Kerkstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand gelegen aan Marktstraat 8 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Pieter Reitsema van Bouwgroep Dijkstra Draisma via het tel.nr. 06-25334827. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, verkeershinder deel Spoardyk, 12-02 t/m 30-03 2018

Workum, verkeershinder deel Spoardyk

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 30 maart 2018 is er sprake van verkeershinder voor het autoverkeer op een deel van de Spoardyk, ter hoogte van de kruising Spoardyk/Konvintsdyk, in Workum. De genoemde verkeershinder geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Het bouwrijpmaken van het terrein, gelegen aan de Spoardyk, voor de bouw van het sportcomplex Nije Rolpeal. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ter hoogte van de kruising Spoardyk/Konvintsdyk enkele dagen één rijrichting van de rijbaan Spoardyk afgesloten voor het autoverkeer. Het autovekeer uit beide richtingen moet dan tijdelijk van één rijstrook gebruikmaken.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd met minimale verkeersmaatregelen.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. T. Bonnena van Cnossen Infra BV via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. J. Sierdsma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Molkwerum, afsluiting spoorwegovergang Noardermar, 26-02 t/m 27-02 2018

Molkwerum, afsluiting spoorwegovergang Noardermar

In de nacht van maandag 26 februari op dinsdag 27 februari 2018 is vanaf 23:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang (ligging km 47.623) gelegen in de Noardermar bij Molkwerum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Noardermar vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Kreek, 08-01 t/m 20-04 2018

Sneek, afsluiting Kreek

Vanaf maandag 08 januari tot en met vrijdag 20 april 2018 is de Kreek in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Kreek vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf WMR Rinsumageest BV te Rinsumageest. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het tel.nr. 06-22763065. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

IJlst, afsluiting Stadslaan, 15-01 t/m 04-05 2018

IJlst, afsluiting Stadslaan

Vanaf maandag 15 januari tot en met vrijdag 04 mei 2018 is de Stadslaan in IJlst afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

De Stadslaan wordt in vier fases opnieuw ingericht. Voorafgaand aan de herinrichting vinden in drie fases werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Het bestemmingsverkeer wordt door middel van gele borden omgeleid naar de gewenste zijde van IJlst. Het station, het industrieterrein, de winkels en de achterliggende straten van de Stadslaan blijven voor het autoverkeer en de hulpdiensten bereikbaar.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in samenwerking tussen verschillende nutsbedrijven en gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de dhr. Jelle Koornstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek, 13-11 2017 t/m 27-04 2018

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek

Vanaf maandag 13 oktober 2017 tot en met vrijdag 27 april 2018 zijn diverse straten in de wijk Noorderhoek te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De volgende straten zijn tijdens de genoemde periode afgesloten: Dokter Pieter Sipmastraat, Gijsbert Japiksstraat, Kerkhofslaan, Ubbo Emmiusstraat, Douwe Hansmastraat, Napjusstraat, Waling Dijkstrastraat en de Wassenberghstraat. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aanvulling

Vanaf maandag 04 december tot en met vrijdag 22 december 2017 is de gehele Kerkhoflaan, vanaf de Bolswarderweg, in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Het doorgaande verkeer kan via de Worp Tjaardastraat en de Winsemiusstraat het aangaande deel van de wijk Noorderhoek in rijden. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.   

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan diverse straten in de wijk Noorderhoek vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden behoren bij het project Noorderhoek Zuid Sneek.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Nota Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra bv via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. 

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland