Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

icoon verkeersbord van werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Sneek, verkeersafsluiting aquaduct Houkesloot, 09-07 en 10-07 2018

Sneek, verkeersafsluiting aquaduct Houkesloot

Op maandag 9 juli 2018 tussen 19:00 uur en 06:00 uur en dinsdag 10 juli 2018 tussen 19:00 uur en 06:00 uur is het aquaduct Houkesloot, gelegen in de Stadsrondweg Oost (N354), in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het aquaduct Houkesloot vinden reinigings- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt in het aquaduct een hoogwerker geplaatst.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Wanneer de werkzaamheden klaar zijn wordt de verkeersafsluiting opgeheven. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt tot de daluren en alleen op werkdagen.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Buwalda Multiservice uit Franeker. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Martijn Lourenz van Buwalda Multiservice via het tel nr. 06-20407568. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. M van der Ploeg van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum, verkeersafsluiting Mariënacker, 19-06 t/m 27-07 2018

Workum, verkeersafsluiting Mariënacker

Vanaf dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 27 juli 2018 is de Mariënacker in Workum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Mariënacker vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra B.V. te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Ane Bonsma van Cnossen Infra B.V. via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

IJlst, verkeershinder Stadslaan, 18-06 t/m 22-06 2018

Vanaf maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni 2018 is er sprake van verkeershinder op de Stadslaan in IJlst voor al het doorgaand verkeer. De genoemde verkeershinder geldt ook voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de stadslaan vinden groenwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door gemeente Súdwest-Fryslân. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de dhr. Jelle Koornstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Blauwhuis en Westhem, verkeersafsluiting deel Vitusdyk en De Kat, 19-06 t/m 13-07 2018

Blauwhuis en Westhem, verkeersafsluiting deel Vitusdyk en De Kat

Vanaf dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 13 juli 2018 is een deel van de rijbanen Vitusdyk en De Kat tussen Blauwhuis en Westhem afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbanen Vitusdyk en De Kat vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting diverse straten Noorderhoek, 13-11 2017 t/m 24-08 2018

Vanaf maandag 13 oktober 2017 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 zijn diverse straten in de wijk Noorderhoek te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De volgende straten zijn tijdens de genoemde periode afgesloten: Dokter Pieter Sipmastraat, Gijsbert Japiksstraat, Kerkhofslaan, Ubbo Emmiusstraat, Douwe Hansmastraat, Napjusstraat, Waling Dijkstrastraat en de Wassenberghstraat. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan diverse straten in de wijk Noorderhoek vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden behoren bij het project Noorderhoek Zuid Sneek.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma Nota Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota Infra bv via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Heeg en Oudega, verkeersafsluiting fietspad en rijbanen Lytshuzen en Rigedyk, 18-06 t/m 01-08 2018

Heeg en Oudega, verkeersafsluiting fietspad en rijbanen Lytshuzen en Rigedyk

Vanaf maandag 18 juni tot en met woensdag 01 augustus 2018 is het fietspad en zijn de rijbanen van Lytshuzen en Rigedyk tussen Heeg en Oudega afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Het fietsverkeer dient in de genoemde periode gebruik te maken van de rijbanen Lytshuzen en Rigedyk. Verder kunnen de aan het werk grenzende bewoners met hun voertuig hun woning bereiken vanuit Heeg.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het fietspad gelegen aan de rijbanen Lytshuzen en Rigedyk vinden wegwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting deel Loëngasterlaan, 04-06 t/m 06-07 2018

Sneek, verkeersafsluiting deel Loëngasterlaan

Vanaf maandag 04 juni tot en met vrijdag 06 juli 2018 is een deel van de Loëngasterlaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Loëngasterlaan vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van MUG Ingenieursbureau uitgevoerd door Lolkema Aannemingsbedrijf BV te Oudeschoot. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Lolkema van Lolkema Aannemingsbedrijf BV via het tel.nr. 06-46055814. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Van der Bos van MUG Ingenieursbureau via het tel.nr. 06-34126113.

Sneek, afsluiting Havenstraat, 04-06 t/m 03-08 2018

Sneek, afsluiting Havenstraat

Vanaf maandag 04 juni tot en met vrijdag 03 augustus 2018 is de Havenstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De hulpdiensten kunnen bij calamiteit gebruik maken van de toegang vanaf de Oude koemarkt of het Grootzand.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Havenstraat vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Vincent Nota van Nota infra B.V. via het tel.nr. 06-55707442. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Grauwe Kat en Lollum, verkeersafsluiting De Hornen, Allengaweg en Hizzaarderlaan, 22-05 t/m 22-06 2018

Grauwe Kat en Lollum, verkeersafsluiting De Hornen, Allengaweg en Hizzaarderlaan

Vanaf dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 22 juni 2018 zijn de rijbanen De Hornen, Allengaweg en Hizzaarderlaan tussen Grauwe Kat en Lollum afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbanen De Hornen, Allengaweg en Hizzaarderlaan vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bam Infra te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Koen de Vries van BAM Infra BV via het tel.nr. 06–53696663. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum, afsluiting De Soal, 28-05 t/m 29-06 2018

Hemelum, afsluiting De Soal

Vanaf maandag 28 mei tot en met vrijdag 29 juni 2018 is De Soal vanaf huisnummer 4 tot aan de komgrens van Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In deze derde fase wordt de T-splitsing in De Soal aangebracht. Ook wordt er nog gewerkt aan de rotonde in De Klaster (fase 2).

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei - De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via Mientwei, Smitsleane en Breelenswei.

LET OP!!! Ook De Klaster is in deze periode nog afgesloten i.v.m. het aanleggen van de rotonde.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum, afsluiting De Klaster bij Het Fort, 09-04 t/m 22-06 2018

Hemelum, afsluiting De Klaster bij Het Fort

Vanaf maandag 09 april tot en met vrijdag 22 juni 2018 is De Klaster ter hoogte van Het Fort bij Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er wordt een rondweg om Hemelum gerealiseerd. In deze tweede fase gaan we de rotonde in De Klaster aanbrengen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei - De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen wordt omgeleid via Mientwei – Smitsleane – Breelenswei – Skuniadyk.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting Commanderij, 22-03 t/m 22-06 2018

Sneek, afsluiting Commanderij

Vanaf donderdag 22 maart tot en met vrijdag 22 juni 2018 is de Commanderij in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De hulpdiensten kunnen bij calamiteit gebruikmaken van de tijdelijke rijplaten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Commanderij vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf WMR Rinsumageest BV te Rinsumageest. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het tel.nr. 06-22763065. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum, werkzaamheden aan de rondweg Rondweg, week 8 t/m week 31

fasenplan rondweg Hemelum

In week 9 zal er gestart worden met de fysieke werkzaamheden van de aanleg van de rondweg.
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De faseringen zijn terug te vinden in de tekening.

Waar gaat het om?

Omschrijving van de faseringen:

 • Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei- De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.
  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;
 • Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster.
  Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 13 gepubliceerd.
 • Fase 3) T-aansluiting met de Soal.
  Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 17 gepubliceerd.
 • Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei.
  Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 24 gepubliceerd.

Naar verwachting zal de weg in augustus 2018 opengesteld worden voor het verkeer (één en ander afhankelijk van de weersomstandigheden)

Heeft u vragen?

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
Gemeente Súdwest-Fryslân - toezichthouder - dhr. Patrick van Wijngaarden - T 14 0515
Jansma Drachten B.V. - hoofduitvoerder - dhr. Alfred Stiksma - uitvoerder - dhr. Alle Kramer - T 0512 334070

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof, 12-02 t/m 26-10 2018

Sneek, afsluiting deel Oud Kerkhof

Vanaf maandag 12 februari 07:00 uur tot en met vrijdag 26 oktober 2018 is een deel van het Oud Kerkhof, tussen Oud Kerkhof 7 en Grote Kerkstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand gelegen aan Marktstraat 8 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jan Pieter Reitsema van Bouwgroep Dijkstra Draisma via het tel.nr. 06-25334827. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.