Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Koudum, rijbaanafsluiting Dammenseweg, 29-03 t/m 13-04 2017

Vanaf woensdag 29 maart t/m donderdag 13 april 2017 is de Dammenseweg te Koudum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Dammenseweg vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum, rijbaanafsluiting Buren, 29-03 t/m 30-03 2017

Op woensdag 29 maart en donderdag 30 maart 2017 is de Buren te Makkum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Buren vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Burgwerd en Waaksens, rijbaanafsluiting Paaldijk/deel De Bieren, 27-03 t/m 07-04 2017

Vanaf maandag 27 maart t/m vrijdag 07 april 2017 is de Paaldijk te Burgwerd en een deel van De Bieren te Waaksens afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Paaldijk en een deel van De Bieren vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Breezanddijk, verkeershinder A7 Afsluitdijk, 13-03 t/m 12-7 2017

Vanaf maandag 13 maart 06:00 uur tot en met woensdag 12 juli 2017 is er sprake van verkeershinder op het traject A7 Breezanddijk – Zurich en het traject A7 Zurich – Breezanddijk voor al het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheid gaat het?

Aan het Lorentzspuisluizencomplex bij Kornwerderzand vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de heftorens en bedieningsgebouwen. De genoemde werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden aan de draaibrug. Dit om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er verkeersmaatregelen?

In de periode 13 maart tot en met 13 april 2017 is op de snelweg A7 Afsluitdijk één rijstrook beschikbaar per rijrichting. De maximumsnelheid bedraagt tijdens de bovengenoemde periode van verkeershinder 50 km/uur. In de spitsuren en bij brugopeningen kan extra vertraging ontstaan.

Let op: breedtebeperking voor het wegverkeer bedraagt 3,00 meter. De breedtebeperking op het fietspad bedraagt 1,60 meter!

In de periode 14 april tot en met 12 juli 2017 zijn alle rijstroken op de snelweg A7 Afsluitdijk beschikbaar voor het verkeer. Wel gelden er dan ter plaatse van de werkzaamheden aan de spuisluizen rijstrookversmallingen en een maximumsnelheid van 70 km/uur.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Mourik Groot-Ammers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jan van Rijn, tel.nr. 06-13634531 / jvrijn@mourik.com, dhr. Hans Gockel, tel.nr. 06-51406503 / hans.gockel@anteagroup.com of Rob Termaat van Rijkswaterstaat, tel.nr. 06-51367598 / rob.termaat@rws.nl. Verder kunt u meer informatie vinden op http://www.vananaarbeter.nl/.

Sneek, rijbaanafsluiting deel Zilverschoon/deel Walstro, 20-03 t/m 31-03 2017

Vanaf maandag 20 maart t/m vrijdag 31 maart 2017 zijn een deel van de Zilverschoon en de Walstro, vanaf Zilverschoon nr. 152 tot Walstro nr. 72, te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Zilverschoon en de Walstro vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, rijbaanafsluiting deel Duizendblad, 03-04 t/m 07-04 2017

Vanaf maandag 03 april t/m vrijdag 07 april 2017 is een deel van het Duizendblad, vanaf Duizendblad nr. 65 tot nr. 75, te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van het Duizendblad vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersstremming Olde Ee, 16-01 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 30 juni 2017 is de Olde Ee te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De stremming geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Olde Ee vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Cnossen Infra bv te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. T. Bonnema van Cnossen Infra bv, tel.nr. 0515-430400.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henk Rozema via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân. 

Witmarsum, verkeersstremming deel Molenweg, 16-01 t/m 31-03 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 31 maart 2017 is een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en Molenweg huisnummer 11, te Witmarsum afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en Molenweg huisnummer 11, wordt de kademuur vervangen. Verder wordt ook de bestaande bestrating vervangen voor tijdelijke bestrating.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Beens Groep B.V. te Genemuiden. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. D. Buijert van Beens Groep B.V., tel.nr. 06-51244694.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Narsing Lakhi via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân. 

Archief