Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Hieronder ziet u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Bent u benieuwd welke wegen en rioleringen nog meer op de planning staan? U vindt onze planning in onze Kaart Wegonderhoud

Sneek, afsluiting kruising Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Grote Kerkstraat, 11-09 en 12-09 2017

Op maandag 11 september en dinsdag 12 september 2017 is de kruising Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Grote Kerkstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden nemen één dag in beslag met mogelijk een uitloop naar dinsdag 12 september.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de kruising Oude Koemarkt/Oud Kerkhof/Grote Kerkstraat vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Gebroeders Pol B.V. te Leeuwarden. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. André Bergsma van Gebroeders Pol B.V. via het tel.nr. 06-19995950. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum, afsluiting brug Suderseewei, 28-08 t/m 01-09 2017

Vanaf maandag 28 augustus t/m vrijdag 01 september is op de genoemde dagen tussen 16:00 uur en 21:30 uur de brug gelegen in de Suderseewei te Makkum afgesloten voor al het wegverkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor het scheepvaartverkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de brug gelegen in de Suderseewei vinden schilderwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Timme Schilders uit Bolsward. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in de genoemde periode? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. H. Bes van Timme Schilders via het tel.nr. 06-12679632. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum, afsluiting deel Ooste, 28-08 t/m 22-09 2017

Vanaf maandag 28 augustus t/m vrijdag 22 september 2017 is een deel van de Ooste, vanaf de kruising Ooste/F. van Inthiemastraat tot komgrens nabij Ooste 55, te Koudum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Ooste vinden straatwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber BV te Bolsward. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. A. Faber van Aannemersbedrijf A. Faber BV via het tel.nr. 06-10371726. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjoerd Postma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Makkum, afsluiting kruising Estrikwerk/P. Groeniastraat/Panwerk, 28-08 t/m 01-09 2017

Vanaf maandag 28 augustus t/m 01 september 2017 is de kruising Estrikwerk/P. Groeniastraat/Panwerk te Makkum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de kruising Estrikwerk/P. Groeniastraat/Panwerk vinden straatwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen Infra bv te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Ane Bonsma van Cnossen Infra bv via het tel.nr. 0515-430400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjoerd Postma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward, verkeershinder Cnossenlaan, 14-08 t/m 25-10 2017

Vanaf maandag 14 augustus tot en met woensdag 25 oktober 2017 is er sprake van verkeershinder op de Cnossenlaan te Bolsward voor het doorgaande verkeer. Tijdens de genoemde periode van verkeershinder kan er soms sprake zijn van een tijdelijke rijbaanafsluiting.

De hulpdiensten hebben bij een prio 1 melding te allen tijde toegang tot de Cnossenlaan.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Cnossenlaan vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Wanneer de Cnossenlaan tijdelijk is afgesloten voor het doorgaande verkeer is er sprak van een omleidingsroute. De omleidingsroute wordt dan op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens uitgevoerd door Verkley uit Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Erik Plat van Verkley via het tel.nr. 06-10033893. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hommerts, afsluiting deel provinciale weg N354 en aquaduct Jeltesleat, 29-08 t/m 03-09 2017

Op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus 2017 is op de genoemde dagen vanaf 20:00 uur tot 06:00 uur het fietspad door het aquaduct Jeltesleat bij Hommerts afgesloten voor het fietsverkeer. Vanaf woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 01 september 2017 is op de genoemde dagen vanaf 20:00 uur tot 06:00 uur de rijbaan N354 door het aquaduct Jeltesleat bij Hommerts voor het verkeer afgesloten. Tot slot is vanaf zaterdag 02 september 06:00 uur tot zondag 03 september 22:00 uur een deel van de provinciale weg N354 ter hoogte van Hommerts afgesloten voor het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het fietspad en rijbaan N354 door het aquaduct Jeltesleat en aan een deel van de provinciale weg N354 ter hoogte van Hommerts vinden wegwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het fietspad door het aquaduct Jeltesleat bij Hommerts wordt een fietstaxi ingezet. Voor de werkzaamheden aan de rijbaan N354 door het aquaduct Jeltesleat bij Hommerts en aan een deel van de provinciale weg N354 ter hoogte van Hommerts is er sprake van een omleidingsroute, die op gele borden wordt aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Provincie Fryslân uitgevoerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. J. de Vries van Provincie Fryslân via het algemeen telefoonnummer 058-2925925. 

Sneek, afsluiting Einsteinstraat op aansluiting rotonde Stadsrondweg-Oost, 14-08 t/m 06-10-2017

Vanaf maandag 14 augustus tot en met vrijdag 6 oktober 2017 is de aansluiting Einsteinstraat op de rotonde Stadsrondweg-Oost, te Sneek afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

Deze afsluiting geldt ook voor de hulpdiensten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Door de Gasunie worden onderhoudswerkzaamheden verricht aan het leidingnet nabij het gasontvangststation aan de Pieter Zeemanstraat

Omleiding

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. Op de rotonde worden geleide barriers geplaatst voor het doorgaande verkeer op de Stadsrondweg-Oost.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Gasunie Transport Services B.V. uitgevoerd. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de opzichter van het werk dhr. Roel Schepers van Gasunie Transport Services B.V. via tel.nr. +31 6 2305 5384. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Arum, afsluiting Greate Pierwei, 21-08 t/m 01-09 2017

Vanaf maandag 21 augustus tot en met vrijdag 01 september 2017 is de Greate Pierwei te Arum afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Greate Pierwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Witmarsum, afsluiting Van Aylvaweg, 04-09 t/m 19-09 2017

Vanaf maandag 04 september tot en met dinsdag 19 september 2017 is de Van Aylvaweg te Witmarsum afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Van Aylvaweg vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum, afsluiting Flinkeboskje, 06-09 t/m 15-09 2017

Vanaf woensdag 06 september tot en met vrijdag 15 september 2017 is de Flinkeboskje te Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Flinkeboskje vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?                                                  

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Schettens, afsluiting Filenserwei, 18-09 t/m 29-09 2017

Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 29 september 2017 is de Filenserwei te Schettens afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Filenserwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?                                                  

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hindeloopen, afsluiting Westerdijk, 04-09 t/m 13-10 2017

Vanaf maandag 04 september tot en met vrijdag 13 oktober 2017 is de Westerdijk te Hindeloopen afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Westerdijk vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?                                                  

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

IJlst, afsluiting Skerdyk, 28-08 t/m 13-10 2017

Vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 13 oktober 2017 is de Skerdyk te IJlst afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan van de Skerdyk vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?                                                  

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra BV te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Wybe Sierksma van KWS Infra BV via het tel.nr. 06–50226209. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.