Operatie Werk - Gemeente Sudwest Fryslan

Ondernemerschap en bedrijvigheid zijn belangrijk voor iedereen. Het zorgt voor ontplooiingsmogelijkheden van mensen en ons gebied. Werkgevers zorgen voor werkgelegenheid, investeringskracht en bestedingen. In de samenleving zorgen zij voor dynamiek door betrokkenheid bij allerlei maatschappelijke initiatieven, door hun innovaties en daadkracht. Bedrijven zorgen voor (financiële) steun van allerlei lokale initiatieven. Werkgevers zijn bovendien vaak betrokken in besturen en allerlei netwerken.